Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Registrace provozovatele

Povinnost registrovat se mají všichni provozovatelé, jejichž drony jsou vybaveny kamerou a nejsou certifikované jako hračky. Registrace je platná na území všech členských států EU.

Hračkou je takový dron, který byl vyroben jako zařízení určené ke hraní pro děti do 14 let, je certifikován základním označením CE a je na něm uvedeno, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES. Naopak dron, který hračkou není, by měl být na obalu jasně označen štítkem "14+". Doporučujeme se vždy seznámit s uživatelskou příručkou, kde by měly být tyto informace uvedeny.

Registrace provozovatelů dronů je zdarma a probíhá na portálu spravovaném Úřadem pro civilní letectví. Za provozovatele mladšího 18 let provádí registraci svým jménem zákonný zástupce. Minimální věk dálkově řídících pilotů provozujících bezpilotní systémy v otevřené a specifické kategorii je 16 let.

Po úspěšné registraci provozovatel obdrží email s dokladem o registraci provozovatele bezpilotního systému, jehož součástí je i provozovatelovo unikátní registrační číslo. Tímto číslem provozovatel označí všechny své drony, i ty soukromě zhotovené. Číslo je možné na drony umístit formou štítku nebo i napsat voděodolným fixem. Toto číslo také musíte nahrát do "systému identifikace na dálku", pokud je jím váš dron vybaven.