Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Aktualizace nařízení LKR10UAS – změny k 1.1.2024

Úřad pro civilní letectví (Úřad) v souladu s ust. §44 odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví (letecký zákon) 19. 12. 2023 vydal aktualizaci dříve vydaného opatření obecné povahy (OOP, 31. 12. 2020), přinášející zpřesnění podmínek využívání omezeného prostoru LKR10 provozovateli bezpilotních systémů.

Změny obsažené v OOP částečně vycházejí z konce přechodného období platné evropské legislativy pro provoz bezpilotních systémů v otevřené kategorii provozu a dále z pokynů standardizační inspekce EASA na základě provedeného auditu v roce 2023.

Mezi zásadní změny, jež se přímo týkají provozu bezpilotních systémů, patří zejména zavedení nového institutu povolení pod názvem „Oprávnění k letu“ pro určitý druh provozu v rámci otevřené kategorie. Tento nový institut povolení se obecně týká situací, kdy bylo dle předchozí právní úpravy nezbytné přejít do specifické kategorie provozu a žádat o Oprávnění k provozu (OkP).

Dále byly odstraněny pasáže týkající se pořádání Leteckých veřejných vystoupení, pohybu dálkově řídícího pilota během pilotáže, přepravy nebezpečných látek, shazování předmětů za letu a některé nadbytečné pasáže, jež jsou specificky pokryty stávající evropskou úpravou či novelou leteckého zákona (např. povinnost pojištění odpovědnosti – tzv. povinné ručení).

Naopak jsou zde zdůrazněny některé souvislosti ve smyslu odpovědnosti pilota za zabraňování srážkám s letadly s pilotem i bez pilota na palubě či služby poskytování informací o provozu mimo rámec podmínek pro koordinovaný provoz v CTR, MCTR, ATZ a v blízkosti registrovaných ploch pro provoz sportovních létajících zařízení.