Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Specifická kategorie provozu

Specifická kategorie provozu je určena pro takový provoz dronů, který překračuje limity stanovené pro otevřenou kategorii. Provoz ve “speci” představuje oproti provozu v otevřené kategorii větší rizika, a proto je pro tento typ provozu zapotřebí získat povolení ÚCL.

Informace vychází z evropského regulačního rámce, který je postupně zaváděn do legislativního prostředí ČR. Informace s ohledem na aktuální situaci upřesňujeme a aktualizujeme.

Evropská legislativa umožňuje více způsobů provozování dronů ve specifické kategorii. Nejprve se zaměříme na způsob v ČR nejčastější, oprávnění k provozu.

Oprávnění k provozu vydává ÚCL na základě podané žádosti. Pozor, žádost je nutné doplnit o požadované přílohy, které jsou obecně popsány níže:

Mám vše potřebné k podání žádosti o oprávnění k provozu?

Veškeré potřebné formuláře jsou k dispozici na stránkách ÚCL, kde naleznete i podrobný popis požadovaných příloh. Před podáním žádosti je nutné zkontrolovat, zdali máte:

  1. vyplněnou formulář žádosti o vydání oprávnění k provozu,
  2. vyplněný formulář určující místo či místa provozu a stanovující rizikovost provozu (úroveň SAIL),
  3. vypracovanou provozní koncepci (ConOps),
  4. vypracovanou Provozní příručku (pouze v případě, že bude provoz probíhat dle vyhodnocení bodu 2) jako rizikovější (úroveň SAIL II a výše)),
  5. vyplněné prohlášení provozovatele o ochraně osobních údajů.

Vydání oprávnění k provozu se pojí se správním poplatkem 4.000 Kč. Provedení změny oprávnění k provozu činí 400 Kč. Změnou může být např. změna či doplnění schválených míst provozu, prakticky se tak jedná o oprávnění ke každému dalšímu letu daného provozovatele. Lhůty pro vydání oprávnění k provozu odpovídají standardním lhůtám dle Správního řádu.

Pro podání žádosti o vydání Oprávnění k provozu lze rovněž využít nástroj portál provozovatele, jehož prostřednictvím lze celý proces výrazně urychlit a zjednodušit díky předpřipraveným interaktivním formulářům včetně mapového rozhraní. Další výhodu představuje jednoduchá administrace již podaných žádostí a vydaných oprávnění. Nezbytným předpoklady pro využití tohoto nástroje jsou zřízená virtuální identita občana v případě fyzického osoby žadatele, případně zřízená datová schránka u právnických osob.

Výše uvedené dokumenty představují pouze jeden z možných způsobů jak vyhovět evropské regulaci v této věci. Žadatelé mají možnost využít všech způsobů daných platným evropským regulačním rámcem. Ty však využívány pouze výjimečně.

Pro zjednodušení celého procesu podání žádosti a vydání oprávnění k provozu je vhodné, pokud to pro uvažovaný provoz dostačuje, využít 1 z 5 předefinovaných posouzení rizik, tzv. PDRA.

Standardní scénáře

Možností, kterou ale v tuto chvíli není v tuzemském prostředí možné využít, je provoz v souladu se standardním scénářem provozu. Tyto scénáře jsou souborem předdefinovaných vymezení provozu, se zpracovaným posouzením rizik a zmírňujících opatření, schválené na základně prohlášení provozovatele. Ten pouze prohlašuje, že při provozu dodrží podmínky stanovené v konkrétním scénáři. Úřad pak jen bezodkladně potvrzuje přijetí a úplnost.

Standardní scénáře provozu dle evropské legislativy nabydou účinnosti 1. 1. 2024. Do té doby mají státy EU možnost formulovat své národní standardní scénáře, které berou v potaz skutečnost, že drony označené “C” štítky třídy, které vyžadují evropské scénáře, zatím nejsou na trhu. Česká republika této možnosti národních standardních scénářů na rozdíl od některých jiných zemí EU zatím nevyužívá.

LUC

Poslední možností, která je ale v ČR absolutně výjimečná, je udělení osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC). Osvědčení vydává ÚCL profesionálním provozovatelům. Toto osvědčení umožní vlastní individuální posuzování provozních rizik a následně samoschvalování svých letů ve specifické kategorii. Předpokladem pro získání tohoto osvědčení je dostatečná provozní zkušenost provozovatele s uplatňováním určitých evropských postupů.