Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Provoz modelářů

Harmonizovaná regulace týkající se bezpilotních systémů se nevztahuje pouze na majitele dronů, ale i modelů letadel. V rámci provozování leteckých modelů rozlišujeme provoz v klubech a sdruženích leteckých modelářů, které obdržely oprávnění od Úřadu pro civilní letectví, a provoz v ostatních klubech, jakož i individuální rekreační provoz mimo jakékoliv organizace.

Provozovatelé modelů letadel a létajících hraček, kteří nejsou členy sdružení či klubů, nebo létají-li mimo klubové modelářské plochy (např. na obecní louce, v parku nebo na vlastním pozemku), musí stejně jako každý jiný provozovatel dronů v otevřené kategorii dodržovat jednotná provozní pravidla. I na takového provozovatele se tedy může vztahovat povinnost se registrovat (případně i jako pilot absolvovat základní on-line zkoušku) a následně musí létat za dodržení podmínek stanovených pro otevřenou kategorii, popřípadě získat oprávnění k provozu vydávané Úřadem pro civilní letectví a létat v limitech specifické kategorie.

Pro provoz v rámci oprávněných klubů a sdružení leteckých modelářů existuje v evropské regulaci možnost výjimek dle posouzení rizik ÚCL. Tato výjimka byla platná do 31. 12. 2023. Seznam zapojených registrovaných subjektů využívajících tyto speciální podmínky zveřejňuje Úřad pro civilní letectví. Kluby zde neuvedené od 1. 1. 2023 pokračují v provozu jako každý další individuální provozovatel modelu letadla dle pravidel pro otevřenou kategorii.

V rámci provozování leteckých modelů rozlišujeme:

  1. Individuální provoz modelu letadla podle jednotných pravidel otevřené kategorie nebo provoz modelu letadla v klubu, který není registrován Úřadem pro civilní letectví. Kromě provozních pravidel pro otevřenou kategorii se na takového provozovatele může vztahovat především povinnost se registrovat (jako provozovatel nebo pilot absolvovat zkoušku) a svůj model označit.

  2. Provoz organizovaný v rámci klubů či sdružení leteckých modelářů, které jsou registrovány Úřadem pro civilní letectví. Do 31. 12. 2023 mohou jejich členové létat podle výjimky ze základních pravidel provozu a pro pokračování musí do 30. 6. 2023 podat žádost vč. všech náležitostí a získat oprávnění udělené Úřadem pro civilní letectví pro lety ve specifické kategorii. Každý provozovatel ve specifické kategorii musí být registrován, vč. zkoušky pilota, nezávisle na hmotnosti modelu. Pro bližší informace o podmínkách kontaktujte svůj modelářský klub či sdružení. Seznam subjektů registrovaných Úřadem pro civilní letectví je zveřejněn zde.

  3. Provoz v zeměpisné zóně, v níž neplatí základní provozní omezení (veřejné modelářské plochy). V České republice tento postup zatím není obvyklý, nicméně je legislativně možné, aby vznikaly plochy pro provoz dronů či modelů s určitými výjimkami nad rámec otevřené kategorie, a to i bez nutnosti členství v klubu.

  4. Provoz s individuálním oprávněním modeláře k provozu ve specifické kategorii. O toto oprávnění pro specifickou kategorii může požádat i jednotlivý modelář, byť zřejmě půjde o postup výjimečný. Každý provozovatel ve specifické kategorii musí být registrován, vč. zkoušky pilota, nezávisle na hmotnosti modelu.