Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


E-identifikace

Dálková identifikace

E-identifikace, dálková identifikace či remote ID je digitálním přenosem čísla provozovatele, pozice dronu a pilota prostřednictvím bezdrátových technologií, jehož smyslem je předat informace ostatním účastníkům letového provozu tak, aby byla zajištěna bezpečnost a předešlo se případným kolizím.

Výhodou dálkové identifikace pro státní autority je, že přenáší více odpovědnosti na provozovatele bezpilotního systému, umožňuje snazší kontrolu provozu dronu a v neposlední řadě je s ní spojen rozvoj dalších podnikatelských příležitostí – např. doručování medicínských materiálů, dronové světelné show, autonomní mapování v průmyslu či zemědělství. Tyto uvedené činnosti jsou bez znalosti ostatních okolních účastníků letového provozu velice nebezpečné.

Předpokládá se, že v následujících letech budou téměř všechny nové drony vybaveny systémem dálkové identifikace, jak plyne i z požadavků na různé třídy dronů dle evropského nařízení 2019/945.

Pro identifikaci stávajících dronů by měla sloužit takzvaná doplňková zařízení pro identifikaci na dálku, která jsou také vymezena ve zmíněném nařízení. Doplňkové zařízení se umístí na libovolný dron a poslouží mu jako systém dálkové identifikace. V České republice tato doplňková zařízení vyrábí např. společnost Dronetag.

Milníky dálkové identifikace

  • 31.1.2023 - povinné pro nově uvedené drony (kromě C0, C4, hraček)
  • 1.1.2024 - povinné pro lety ve specifické kategorii
  • 2023 - povinné v prostorech U-space (kromě dronů do 250g a hraček)

V dnešním době považujeme možnost sledovat letadla v reálném čase online za samozřejmost, totéž bude pravděpodobně v blízké budoucnosti platit i pro drony.

Dron
Dron