Rady pro létání

 

Pravidla v okolí letišť

Rady pro bezproblémový let - provoz v okolí letišť

Pro lety s bezpilotními letadly v blízkosti řízených mezinárodních letišť platí přísná pravidla plynoucí z faktu, že se v takovém případě nacházíte v tzv. řízeném vzdušném prostoru. Letiště, na kterých ŘLP ČR poskytuje službu řízení letového provozu (Praha Ruzyně, Brno, Ostrava, Karlovy Vary),  stejně tak jako tovární letiště Vodochody a Kunovice se nachází v tzv. řízeném okrsku (CTR). Vojenská letiště (Kbely, Pardubice, Čáslav, Náměšť), na kterých Armáda České republiky provozuje službu řízení letového provozu, se nachází v tzv. vojenském řízeném okrsku (MCTR). Do řízených okrsků nesmí letadlo vstoupit bez povolení řídícího letového provozu. V případě bezpilotních letadel (dronů, modelů, atd.) se zde uplatňují speciální pravidla původně již z roku 2012, která jsou pro snadnější porozumění graficky znázorněna na následujícím obrázku.

pravidla
(klikněte pro zvětšení)
(klikněte pro zvětšení)

Jaké podmínky platí pro let​ v blízkosti sportovních letišť?

Pro lety s bezpilotními letadly v blízkosti sportovních letišť je také nutné dbát jistých pravidel. Letiště, na kterých není poskytována služba řízení letového provozu, jsou většinou ohraničena tzv. letištní provozní zónou (ATZ) nebo výjimečně oblastí s povinným radiovým spojením (RMZ). Pro tyto typy vzdušného prostoru platí pravidla znázorněná na následujícím obrázku. Pokud je pro váš let požadováno splnění podmínek daného letiště, je možné tyto informace nalézt ve VFR příručce.


(klikněte pro zvětšení)

Jak získat souhlas ŘLP ČR je-li vyžadován dle obrázku č. 1?

Získání souhlasu či letového povolení ŘLPČR podléhá v tomto případě pokynům uvedeným v Letecké informační příručce(AIP), část ENR1.1, 1.1.11.1.    

Povinností žadatele je zaslat žádost nestandardní typ letu pracovišti AMC ČR (amcpraha@ans.cz.), které náleží ŘLP ČR, nejméně 3 pracovní dny před zamýšlenou činností. Pracoviště AMC ČR vyhodnotí podanou žádost na základě posouzení oblasti, provozních podmínek a požadované výšky plánovaného letu.

Schválené žádosti jsou  opatřeny evidenčním číslem, přičemž schválení žádosti neznamená automatické povolení k letu.  Ve schválené žádosti mohou být případně uvedeny i další požadavky ze strany ŘLP ČR, kterými se pilot UAS musí řídit. Mezi těmito dodatečnými požadavky může být například povinnost vyplnění plánu letu v DronView, telefonická koordinace se stanovištěm ŘLP ČR před zahájením letu nebo specifické technické vybavení bezpilotního letadla.