Rady pro létání

 

Pravidla v okolí letišť

Létání v blízkosti velkých řízených letišť

Piloti dronů si stále častěji ke svým letům vybírají místa, či lokality v blízkosti letišť nebo i letiště samotná. Ne všichni přitom vědí, že se nachází v tzv. řízeném vzdušném prostoru, kde s ohledem na bezpečnost platí mnohem přísnější pravidla. Hlavním důvodem je zajištění bezpečnosti letového provozu, tedy nejen velkých letadel, ale všech uživatelů vzdušného provozu.

Na řízených letištích je poskytována služba řízení letového provozu a nachází se v tzv. řízeném okrsku – CTR (v případě vojenských letiště se jedná o MCTR).

Všechna tato letiště jsou vykreslena v aplikaci DronView, do které je nově integrován i mapový nástroj Grid, který upřesňuje maximální možnou výšku letu dronu v konkrétní lokalitě v řízeném okrsku.

V případě provozování bezpilotních letadel (dronů, modelů, atd.) v blízkosti řízených letišť se uplatňují speciální pravidla, která jsou pro snadnější porozumění graficky znázorněna na následujícím rozhodovacím schématu a níže uvedeném obrázku.

Podminky CTR

(klikněte pro zvětšení)

Pravidla

(klikněte pro zvětšení)

Vzdušný prostor označený zelenou barvou

V těchto částech vzdušného prostoru je možné létat pod ochrannými pásmy s jakýmkoli dronem až do výšky 100 metrů nad zemí bez nutnosti jakékoli koordinace. Může nastat i situace, že v konkrétní lokalitě se ochranná pásma nacházejí níže než 100 m nad zemí, a proto je vhodné před každým letem ověřit maximální možnou výšku letu v mapovém nástroji GRID v aplikaci DronView.


Vzdušný prostor označený oranžovou barvou

Pravidla provozu dronů jsou v této části vzdušného prostoru odvozena od jejich hmotnosti.

S drony lehčími než 0,91 kg je zde možné létat pod ochrannými pásmy letiště s výškovým omezením staveb. Doporučení je létat do výšky okolních překážek (např. domů či stromů), nikdy ne však výše než 100 metrů nad zemí. Takový let není nutné koordinovat s ŘLP ani s provozovatelem letiště

Provoz dronů vážících více než 0,91 kg, ve vzdálenosti menší než 5,5 km od vztažného bodu letiště (ARP), je možný pouze po koordinaci s ŘLP a provozovatelem letiště. K tomu je zapotřebí zaslat žádost o tzv. nestandartní let (NSF) na adresu amcpraha@ans.cz, a to nejpozději tři pracovní dny před plánovaným letem. Více informací o žádosti o NSF je uvedeno v Letecké informační příručce v části ENR1.1, 1.1.11.1..

V rámci vydaného povolení o nestandardní let může být dále požadováno:

  • zažádat o letové povolení od ŘLP, tím je myšleno telefonické povolení např. od letištní věže, nebo
  • stálé obousměrné spojení se stanovištěm ŘLP, nebo
  • vybavení odpovídačem sekundárního radaru.

Vzdušný prostor označený šedou barvou – lety v ochranných pásmech letiště

Pilot jakéhokoli dronu, který se pohybuje v ochranném pásmu letiště, je povinen svůj let koordinovat s ŘLP a provozovatelem letiště. K tomu je zapotřebí zaslat žádost o tzv. nestandartní let (NSF) na adresu amcpraha@ans.cz, a to nejpozději pracovní tři dny před plánovaným letem. Více informací o žádosti o NSF je uvedeno v Letecké informační příručce v části ENR1.1, 1.1.11.1..

V rámci vydaného povolení o nestandardní let po být dále požadováno:

  • zažádat o letové povolení od ŘLP, tím je myšleno telefonické povolení např. od letištní věže, nebo
  • stálé obousměrné spojení se stanovištěm ŘLP, nebo
  • vybavení odpovídačem sekundárního radaru.

Vzdušný prostor označený červenou barvou – lety výše než 100 m nad zemí

Let výše než 100 m nad zemí lze v blízkosti letiště uskutečnit, avšak je pro něj vyžadováno speciální povolení vydávané Úřadem pro civilní letectví pro lety ve specifické kategorii. Jedná o časově náročnější proces, jehož vyřízení trvá řádově několik týdnů až měsíců. Pro více informací navštivte stránky Úřadu pro civilní letectví.

Jaké podmínky platí pro let v blízkosti sportovních letišť?

Pro lety s bezpilotními letadly v blízkosti VFR letišť je také nutné dbát jistých pravidel. Na sportovních letištích, kde není poskytována klasická služba řízení letového provozu, je obvykle zřízena Letištní provozní zóna – ATZ (definovaný vzdušný prostor okolo letiště), ve kterém je zpravidla poskytována informační služba AFIS nebo RADIO. Pro tuto část vzdušného prostoru platí pravidla znázorněná na následujícím obrázku.

Podminky_ATZ

(klikněte pro zvětšení)

Pokud je pro váš let požadováno splnění podmínek daného letiště, je možné tyto informace nalézt ve VFR příručce Neobsahuje-li VFR příručka tyto informace, využijte uvedené kontaktní údaje provozovatele letiště (email, telefon).