Registrace

Neregistruje se dron, ale jeho provozovatel (zpravidla jím bude vlastník dronu). Pro provozovatele mladší 18ti let provede registraci jejich jménem zákonný zástupce. Minimální věk dálkově řídících pilotů provozujících bezpilotní systémy v "otevřené" a "specifické" kategorii je 16 let. Registraci bude možné provést na webových stránkách dron.caa.cz spravovaných Úřadem pro civilní letectví (ÚCL). Registr je zpřístupněn jak přes webové stránky ÚCL, tak i přes edukační webový portál Létejte zodpovědně.

Pokud dron není provozován v "certifikované kategorii", není nutné jej registrovat, ale musíte se zaregistrovat jako provozovatel dronu. Zaregistrujete se pouze jednou, nezávisle na tom, kolik dronů vlastníte nebo v jaké kategorii plánujete létat. Vaše registrace bude platná po dobu stanovenou ÚCL. Po uplynutí této platnosti registrace bude nutná její obnova.

Povinnost registrace se na vás vztahuje, pokud je váš dron:

 • těžší než 250 g anebo rychlejší než 19 m/s; nebo
 • vybaven kamerou (bez ohledu na rozlišení) nebo jiným senzorem schopným zaznamenat "osobní údaje" (jedinou výjimku z tohoto požadavku tvoří hračky do 250 g, které registraci nepodléhají.

 • Dron spadá do certifikované kategorie provozu, přesahuje-li jeho rozměr 3 m a má být provozován i nad shromážděním osob nebo je určen pro přepravu lidí či nebezpečného zboží.

  Pro více informací navštivte článek Registrace.

  Registrační proces bude probíhat na webových stránkách dron.caa.cz, spravovaných Úřadem pro civilní letectví (ÚCL). Odkaz na registrační portál najdete i prostřednictvím webu webu Létejte zodpovědně.

  Online test vychází z teoretických znalostí stanovených Úřadem pro civilní letectví (ÚCL). Zkouška sestává ze 40 otázek s výběrem odpovědí, které jsou vhodně rozloženy tak, aby pokrývaly tato témata:

  • letecká bezpečnost,
  • omezení vzdušného prostoru,
  • předpisy týkající se letectví,
  • omezení lidské výkonnosti,
  • provozní postupy,
  • obecné znalosti o bezpilotních systémech,
  • ochrana soukromí a ochrana údajů,
  • pojištění,
  • ochrana před protiprávními činy.
  Je proto vhodné seznámit se nejen s obecnými informacemi, ale i s pravidly uvedenými v odkazovaných právních předpisech. I tato online zkouška se skládá prostřednictvím online nástroje na webu dron.caa.cz.

  K úspěšnému splnění je třeba 30 správných odpovědí. 

  Test je třeba dokončit do 60 minut od jeho zahájení. Podle dosavadních zkušeností by samotné vypracování testu mělo trvat přibližně polovinu tohoto času, záleží na zkušenosti a způsobu přípravy každého pilota. Není-li test ukončen do 60 minut od jeho zahájení, je po vypršení této lhůty odeslán k automatickému vyhodnocení. V průběhu testu je žadatel o zbývajícím čase informován. V případě nesplnění zkoušky je test možné také zopakovat. 

  K přípravě na online test z teoretických znalostí doporučujeme využít záložku Online školení a informace k využití .

  V případě úspěšného absolvování testu, obdrží pilot automatický e-mailem s dokladem o absolvování online výcviku, který si pilot sám vytiskne. Všechny tyto kroky jsou zdarma. V případně neúspěšného absolvování testu je možné test znovu opakovat. V případě druhého neúspěšného pokusu je třeba provést registraci pilota znovu; možnost absolvovat test se tak obnoví.

  Ano, obecně musíte absolvovat školení přiměřené kategorii, ve které zamýšlíte svůj dron provozovat.

  On-line výcvikový kurz není pro provoz ve vizuálním dohledu vyžadován, pouze pokud:

  1. je váš dron označen štítkem s označením třídy CO (musíte být obeznámeni pouze s pokyny výrobce); nebo
  2. je dron soukromě postavený o hmotnosti nižší než 250 g.

  To znamená, že kromě výše zmíněných výjimek jsou v „otevřené“ kategorii provozu všichni dálkově řídící piloti v podkategorii A1, A2 a A3 povinni:

  • být obeznámeni s příručkou výrobce;
  • absolvovat online výcvikový kurz poskytovaný Úřadem pro civilní letectví (viz webové stránky úřadu); a
  • úspěšně absolvovat online zkoušku teoretických znalostí (po dokončení online školení), než budou moci létat.

  Zkouška je formou testu s možností výběru odpovědí o 40ti otázkách, které prověří vaše znalosti jako dálkově řídícího pilota.

  Po úspěšném složení testu vydá Úřad pro civilní letectví doklad o absolvování online školení, které vám umožňuje létat v podkategoriích A1 a A3.

  Pokud však chcete létat v podkategorii A2, musíte kromě výše uvedeného:

  1. absolvovat sebezdokonalovací praktický výcvik, abyste se s dronem dostatečně seznámili a zajistili si dobrou úroveň ovládání. Tento výcvik musíte provádět v oblasti, kde neohrožujete žádné jiné osoby;
  2. složit další zkoušku z teoretických znalostí přímo na Úřadě pro civilní letectví nebo u jím stanoveného subjektu;

  Rozšiřující zkouška zkouška zahrnuje 40 otázek s výběrem správné odpovědi z celkem čtyř navrhovaných. Otázky pokrývají následující témata:

  1. letecká bezpečnost;
  2. omezení vzdušného prostoru;
  3. předpisy týkající se letectví;
  4. omezení lidské výkonnosti;
  5. provozní postupy;
  6. provozní postupy;
  7. obecné znalosti o bezpilotních systémech;
  8. ochrana soukromí a ochrana údajů;
  9. pojištění; a
  10. ochrana před protiprávními činy.
  Je proto vhodné seznámit se nejen s obecnými informacemi, ale i s pravidly uvedenými v odkazovaných právních předpisech. I tato online zkouška se skládá prostřednictvím online nástroje na webu dron.caa.cz.

  K úspěšnému splnění je třeba 30 správných odpovědí. 

  Test je třeba dokončit do 60 minut od jeho zahájení. Podle dosavadních zkušeností by samotné vypracování testu mělo trvat přibližně polovinu tohoto času, záleží na zkušenosti a způsobu přípravy každého pilota. Není-li test ukončen do 60 minut od jeho zahájení, je po vypršení této lhůty odeslán k automatickému vyhodnocení. V průběhu testu je žadatel o zbývajícím čase informován. 

  K přípravě na online test z teoretických znalostí doporučujeme využít záložku Online školení a informace k využití .

  V případě úspěšného absolvování testu, obdrží pilot automatický e-mailem s dokladem o absolvování online výcviku, který si pilot sám vytiskne. Všechny tyto kroky jsou zdarma. V případně neúspěšného absolvování testu je možné test znovu opakovat. V případě druhého neúspěšného pokusu je třeba provést registraci pilota znovu; možnost absolvovat test se tak obnoví.  On-line výcvik, on-line přezkoušení dálkově řídících pilotů, registrace dálkově řídících pilotů a provozovatelů, přidělení registračního čísla a vydání dokladu o absolvování online výcviku se nepojí s žádným správním ani jiným poplatkem. Veškeré úkony jsou prozatím poskytovány zdarma.

  Jakmile se zaregistrujete, obdržíte "registrační číslo provozovatele dronu", které musí být viditelně uvedeno na všech dronech, které vlastníte, včetně těch, které jsou postaveny soukromě.

  Registrační číslo provozovatele by mělo být ve formátu: CZE jako kód členského státu, následovaný 12ti alfanumerickými znaky generovanými systémem, kontrolním součtem a třemi neveřejnými znaky. Celý tento řetězec je součástí registračního čísla provozovatele.

  Registrační číslo dronu musí být umístěno takovým způsobem, aby byla tato informace čitelná přinejmenším, je-li dron na zemi, bez potřeby jakéhokoli jiného zařízení, než jsou dioptrické brýle nebo kontaktní čočky. Může být použit QR kód. Pokud rozměry dronu nedovolují, aby byla značka uvedena viditelným způsobem na trupu, nebo se jedná o model představující reálné letadlo, kdy by připevnění značení zkazilo realističnost zpodobnění, je přijatelné označení uvnitř prostoru baterie, je-li tento prostor přístupný.

  Registrační číslo musíte také nahrát do systému pro dálkovou identifikaci, je-li jím dron vybaven.

  U "otevřené" kategorie je za vydání osvědčení odpovědný Úřad pro civilní letectví (ÚCL). Certifikáty pro dálkově řídící piloty jsou platné 5 let. Pokud je prodloužení platnosti provedeno před uplynutím doby platnosti, musí se dálkově řídící pilot zúčastnit udržovacího výcviku pořádaného ÚCL nebo jím stanoveným subjektem, v opačném případě je potřeba znovu složit zkoušku.

  Prohlášení o provozu dle standardního scénáře je platné 2 roky.

  Osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů (LUC), stejně jako oprávnění k provozu, se vydávají na neomezenou dobu.

  V případně neúspěšného absolvování testu je možné test znovu opakovat. V případě druhého neúspěšného pokusu je třeba provést registraci pilota znovu; možnost absolvovat test se tak obnoví.

  Létající hračky do 250 g nepodléhají registraci, ani pokud jsou vybaveny kamerou. Jedná se o výrobky dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček. Pokud zakoupený dron není hračkou, na obalu naleznete upozornění výrobce, že se nejedná o produkt pro děti mladší 14 let.

  Naopak dron, který hračkou není, by měl být na obalu jasně označen štítkem "14+". Jakkoliv může být nyní ještě rozlišení označení hraček nejasné, doporučujeme všem uživatelům důkladně pročíst návod, kde by příslušné informace měly být uvedeny.

  Provozovatel registruje svoji osobu a poté mu bude vygenerováno registrační číslo, které bude uvedeno na všech jím provozovaných dronech.

  Pokud je provozovatel dronu(ů) vlastníkem dronu(ů), měl by na dron(y) uvést registrační číslo (jedno registrační číslo pro více dronů pod stejným provozovatelem), které získal na konci procesu registrace takovým způsobem, aby byla tato informace čitelná přinejmenším, je-li dron na zemi, bez potřeby jakéhokoli jiného zařízení, než jsou dioptrické brýle nebo kontaktní čočky.

  Může se použít také QR kód (quick response code). Pokud rozměry dronu nedovolují, aby byla značka uvedena viditelným způsobem na trupu, nebo se jedná o model představující reálné letadlo, kdy by připevnění značení na dron zkazilo realističnost zpodobnění, je přijatelné označení uvnitř prostoru baterie, je-li tento prostor přístupný.

  Pokud provozovatel využívá dron, jehož vlastníkem je třetí strana, měl by provozovatel dronu, který tento dron provozuje:

  1. zaregistrovat sám sebe;
  2. uvést na dron svou poznávací značku; a
  3. nahrát svou poznávací značku do "systému identifikace na dálku dronu", pokud je jím daný dron vybaven.

  V případech, kdy je dálkově řídící pilot zároveň provozovatelem dronu (což je případ většiny soukromých fyzických osob), provede tato osoba registraci provozovatele i dálkově řídícího pilota, včetně on-line zkoušky.

  Ano. Vzhledem k rozdílům mezinárodní a národní legislativy daného státu, nejsou z těchto povinností vyjmuti ani dálkově řídící piloti a provozovatelé, kteří dosud provozovali drony podle národních regulačních rámců a byla jim vydána národní povolení – v České republice se to týká držitelů Povolení k létání, Povolení k provozování leteckých prací a Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu vydaných Úřadem pro civilní letectví (ÚCL).

  Je důležité také zmínit, že jakákoli osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota vydaná Úřadem pro civilní letectví a platná k 31.12.2020 budou platit i nadále do doby jejich platnosti a to nejdéle do 1.1.2022. Nejpozději po tomto datu ÚCL musí převést vaše národní osvědčení na nové odpovídající požadavkům EU. Jakým způsobem bude ve vašem konkrétním případě tato povinnost řešena, to bude záviset na konkrétním postupu převodu.

  Veškerý provoz dronů prováděný v členských státech EU musí splňovat předpisy týkající se dronů bez ohledu na státní příslušnost provozovatele nebo dálkově řídícího pilota. Jako nerezidenti jste povinni zaregistrovat se u Úřadu pro civilní letectví první země EU, ve které chcete s dronem létat.

  Poté vám bude vydáno "registrační číslo provozovatele dronu", které musí být viditelně umístěno na všech dronech, které vlastníte a budete v zemích EU provozovat. Číslo musíte také nahrát do "systému identifikace na dálku dronu", je-li jím dron vybaven. Po registraci v hostitelské zemi bude registrace provozovatele dronu platná ve všech zemích EU.

  Pokud máte v úmyslu provozovat svůj dron ve "specifické" kategorii, musíte předložit prohlášení o letu v souladu se standardním scénářem (STS) nebo požádat o oprávnění k provozu Úřad pro civilní letectví členského státu EU, kde jste se zaregistrovali.

  Pokud chcete s vaším dronem létat v jiném členském státě, než ve kterém jste se zaregistrovali, musíte postupovat stejným způsobem jako všichni ostatní občané členského státu, ve kterém jste se zaregistrovali.  Viz Legislativa otázka č. 5  „Budu muset ověřit své provozní oprávnění u všech ostatních členských států EU?“ .

  Ano, jako provozovatel dronu obdržíte jedinečné registrační číslo, které bude platné ve všech ostatních členských státech EU. Není možné se zaregistrovat dvakrát.