Kategorie provozu a třídy dronů

Od 31.12.2020 budou zavedeny 3 kategorie provozu: otevřená, specifická a certifikovaná.

"Otevřená" kategorie se dále dělí na podkategorie provozu A1, A2 a A3. Samotné drony se dělí do tříd C0 - C6 a na skupinu dronů bez štítku.

Dron patří do otevřené kategorie provozu, pokud:

 •  má štítek s označením třídy (vedle označení CE) C0, 1, 2, 3 a 4; nebo
 • je postaven soukromě a maximální vzletová hmotnost dronu (MTOM) nepřesahuje 25 kg; nebo
 • je průmyslově vyroben a zakoupen před 1. lednem 2023 bez výše uvedeného označení CE;
 • nebude létat přímo nad lidmi (nejedná-li se o dron s označením C0/C1 nebo s MTOM < 250 g. (Podívejte se do podkategorií činností: A1, A2 a A3, abyste zjistili, kam můžete s dronem létat). . Viz Kategorizace provozu a třídy dronů otázka č. 4 "Spadám do otevřené kategorie, jak určím, ve které podkategorii mohu létat?"
 • bude udržován ve vizuálním dohledu (VLOS) nebo v režimu "follow-me" nebo pokud bude u pilota přítomen pozorovatel dronu (pro let FPV);
 • létá do výšky maximálně 120 metrů AGL (nad zemí);
 • nepřepravuje nebezpečný materiál a neshazuje žádný materiál.

Všechny ostatní případy spadají do specifické nebo certifikované kategorie.

Ano, v závislosti na hmotnosti mohou i soukromě postavené drony spadat do specifické kategorie. Jako provozovatel dronu musíte splnit všechny požadavky dané v nařízení a v otevřené kategorii můžete být pouze v podkategorii:

 • A1, kde je maximální vzletová hmotnost dronu (MTOM) včetně užitečného zatížení menší než 250 g a maximální provozní rychlost nižší než 19 m/s; nebo
 • A3, kde je MTOM dronu včetně paliva a užitečného zatížení menší než 25 kg.

Soukromě postavené drony lze provozovat ve specifické kategorii nezávisle na jejich hmotnosti, pokud jsou zahrnuty v provozním povolení vydaném Úřadem pro civilní letectví (ÚCL).

Podkategorii určuje buď:

 • štítek s označením třídy (vedle značky CE) C0, 1, 2, 3 nebo 4 na vašem dronu; nebo
 • maximální vzletová hmotnost vašeho dronu u soukromě postavených dronů nebo u dronů bez označení štítkem třídy (nazývané starší drony).

Upozornění: V přechodném období mohou drony bez označení štítkem třídy létat do 1. ledna 2023 dle požadavků definovaných v nařízení EU č. 2019/947, článek 22. Níže uvedená tabulka vám pomůže lépe určit podkategorii, pod kterou musíte létat. Například drony třídy C2 mohou létat pouze v podkategorii A2 (v blízkosti lidí) nebo A3 (daleko od lidí).

Vezměte na vědomí, že Úřad pro civilní letectví může vymezit zeměpisnou zónu, která může omezit použití vašeho dronu v dané oblasti.

Otevřená kategorie – provozní omezení
A1
 • pro letadla třídy C0, C1 nebo pro soukromé stavby letadel s MTOM do 250 g a s maximální provozní rychlostí nižší než 19 m/s;
 • letadla třídy C1 nesmí přelétávat nad shromážděními osob a pilot musí důvodně předpokládat, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou;
 • ostatní letadla v kategorii A1 se pouze musí vyhnout přelétávání nad shromážděními osob;
 • pilot je obeznámen s uživatelskou příručkou, pro C1 navíc absolvoval on-line kurz a zkoušku.
A2
 • pro letadla třídy C2;
 • udržení bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 30 metrů od nezapojených osob (lze snížit až na 5 m při nízkorychlostním režimu letu);
 • pilot je obeznámen s uživatelskou příručkou, absolvoval on-line kurz a zkoušku, podal prohlášení o praktickém výcviku a složil další rozšířenou zkoušku z teorie.
A3
 • pro letadla třídy C2, C3, C4 nebo pro soukromé stavby letadel s MTOM do 25 kg;
 • udržení horizontální vzdálenosti alespoň 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí a za letu v prostoru, kde pilot důvodně předpokládá, že nebudou ohroženy do provozu nezapojené osoby;
 • pilot absolvoval on-line kurz a zkoušku.
parametry Třídy UAS v otevřené kategorii provozu:
C0 C1 C2 C3 C4 (modely)
maximální vzletová hmotnost < 250 g < 900 g nebo < 80 J (dopadová energie) < 4 kg < 25 kg a 3 m < 25 kg
maximální provozní rychlost < 19 m/s < 19 m/s nastavitelné < 3 m/s (kr.letounů) ne ne
maximální výška letu nad zemí < 120 m AGL < 120 m AGL < 120 m AGL < 120 m AGL ne
pohon - omezení elektro < 24 V elektro < 24 V elektro < 48 V elektro < 48 V ne
follow-me režim < 50 m < 50 m ne ne ne
failsafe systém ne ano ano (kr.upoutaných) ano (kr.upoutaných) jen přednastavená poloha, zákaz automatického letu
upoutaný provoz ne ne lanko < 50 m lanko < 50 m ne
zabezpečený řídící a kontrolní spoj ne ne ano (kr.upoutaných) ano (kr.upoutaných) ne
limitovaná hlučnost ne < 85 dB (kr.letounů) < 97 dB dle MTOM (kr.letounů) ne, jen povinný štítek (kr.letounů) ne
sériové číslo ne ano ano ano ne
identifikace za letu ne ano
(sér.č., reg.č.provozovatele, poloha, výška, traťový úhel a rychlost a poloha pilota nebo místa vzletu)
ano (kr.upoutaných)
(sér.č., reg.č.provozovatele, poloha, výška, traťový úhel a rychlost a poloha pilota nebo místa vzletu)
ne
geo-awareness ne ano (upozornění pilota na omezené prostory) ne
indikace nízkého stavu baterie ne ano ano ano ne
světla pro řiditelnost a odlišení ne ano ano ano ne
uživatelská příručka ano ano ano ano ano
informační leták EASA ano ano ano ano ano


Provoz v této střední kategorii bude umožněn těm pilotům/provozovatelům, kteří budou potřebovat překročit některé z definovaných limitů otevřené kategorie, ale na druhou stranu ještě nenaplní podmínky pro kategorii certifikovanou.

Drony ve specifické kategorii jsou provozovány v rámci středního provozního rizika, na základě vypracování tzv. SORA (Specific Operations Risk Assessment) ze strany provozovatele, následného posouzení a vydání povolení ze strany ÚCL.

Drony ve "specifické" kategorii jsou provozovány v rámci středního provozního rizika. Toto riziko bude zmírněno tak, že technické vybavení a schopnosti dronu, stejně jako schopnosti pilota, budou v souladu s jedním z následujícího:

 1. Standardní scénář (Standard scenario – STS); národní STS (v ČR zatím nejsou dostupné) nebo dle nařízení níže: 

 2. Tyto scénáře jsou uvedeny v Dodatku 1 k příloze prováděcího nařízení ((EU) 2019/947 (první 2 STS byly vydány nařízením (EU) 2020/639). Můžeme předpokládat, že létání podle standardních scénářů se bude týkat většiny menších provozovatelů ve specifické kategorii. Tito provozovatelé sice pro plánovaný let nenaplní kritéria provozu pro otevřenou kategorii, ale raději svůj let upraví dle podmínek definovaných ve vybraném scénáři, než aby museli podstupovat složitější proces b) nebo c) níže. Při tomto postupu pak provozovateli stačí vydat prohlášení, že tento provoz bude probíhat v souladu s pravidly daného scénáře a nemusí čekat na vydání povolení či platit správní poplatek.  Takový let bude vždy prováděn do výšky 120 m AGL a to buď v řízeném (poté je ještě třeba koordinace a schválení s příslušným stanovištěm řízení letového provozu) nebo v neřízeném (třída F nebo G) prostoru. Let na základě prohlášení o souladu s daným STS bude možné provést dronem o velikosti:

  Velikost dronu Typ letu Podmínky
  do 1 m VLOS (za přímého dohledu pilota) nelétat nad shromážděními osob
  do 3 m VLOS se zajištěním, že nebudou přelétávány nezapojené osoby, nelétat nad shromážděními osob
  do 1 m BVLOS (mimo přímý dohled pilota) nad řídce osídlenými oblastmi; s využitím pozorovatele
  do 3 m BVLOS se zajištěním, že nebudou přelétávány nezapojené osoby

 3. Osvědčení provozovatele lehkého bezpilotního systému (Light UAS operator Certificate – LUC)
 4. V případě zkušenějších profesionálních provozovatelů bude pro většinu z nich vhodné požádat o získání osvědčení provozovatele lehkého bezpilotního systému (LUC), které jim umožní vlastní individuální posuzování provozních rizik a následné samoschvalování svých letů, jak STS, tak i nad rámec omezení stanovených v STS. Předpokládá se dostatečná předchozí zkušenost s postupem c.

 5. Oprávnění k provozu vydané Úřadem pro civilní letectví (ÚCL)
 6. Nestačí-li pro zamýšlený let omezení stanovená v STS a není-li provozovatel držitelem LUC, musí provozovatel vypracovat posouzení provozních rizik tzv. SORA (Specific Operations Risk Assessment) a požádat Úřad pro civilní letectví o vydání oprávnění k provozu (OkP).

  Pro zjednodušení tohoto postupu bude EASA vydávat Předdefinovaná posouzení rizik - typové příklady k různým druhům provozu: PDRA (Predefined Risk Assessment) pro UA do rozměru 3 m a kinetické energie  34 kJ, BVLOS, mimo obydlené oblasti, v neřízeném vzdušném prostoru do 150 m AGL.

Podle štítku s označením třídy dronu nebo podle maximální vzletové hmotnosti u dronů bez štítku je možné s drony létat dle podmínek popsaných níže: Drony třídy C0 nebo soukromě postavené drony do 250 g mohou létat v podkategorii A1, což znamená téměř všude, s výjimkou nad shromážděním lidí nebo v oblastech, ve kterých vydal stát zákaz létání dronů (více informací na Úřadu pro civilní letectví)(klikněte pro zvětšení)