Co mám dělat, když...?

Pokud dron létá ve vaší bezprostřední blízkosti, pokuste se od něj vzdálit. Pokud Vás úmyslně následuje, snažte se krýt za překážkou. Pilot dronu by měl být poblíž, zkuste mu sdělit vaši obavu a nesouhlas s provozem. Při extrémních situacích doporučujeme zavolat Policii ČR. Vaše podezření z porušení zákona doporučujeme zadokumentovat třeba na mobilní telefon, který budete mít při ruce.

V budoucnu bude možné využít příslušnou mobilní aplikaci k identifikaci dronu.

Pokud se cítíte ohroženi a vidíte pilota dronu v okolí, neprodleně mu oznamte, že si nepřejete, aby nad vaším pozemkem létal (pro drony těžší nežli 250 g váš souhlas musí předem získat). V případě, že domluva na místě nepomůže, zavolejte Policii ČR.

Vaše podezření z porušení zákona doporučujeme zadokumentovat třeba na mobilní telefon, který budete mít při ruce.

Oznamte vaše podezření pilotovi dronu a požádejte ho o ukončení v provozu. Pokud zjevně dochází k ohrožování vás nebo jiných osob či majetku, využijte možnost kontaktování Policie ČR.

Pokud se cítíte ohroženi a vidíte pilota dronu v okolí, neprodleně mu oznamte, že si nepřejete, aby nad vámi létal (pro drony těžší nežli 250 g váš souhlas musí předem získat). V případě, že domluva na místě nepomůže, zavolejte Policii ČR.

Vaše podezření z porušení zákona doporučujeme zadokumentovat třeba na mobilní telefon, který budete mít při ruce.