Cestujeme s dronem do světa

aktuality - uvodni foto

Cestování s dronem je dnes již celkem běžná věc. Záběry jako z filmu a vzpomínky zvěčněné z ptačí perspektivy jsou velkým lákadlem pro spoustu cestovatelů. Stejně tak, jako dodržujeme pravidla při přepravě nás samotných, musíme dbát pravidel pro drony. V tomto článku se pozastavíme nad pravidly pro drony, která jsou platná pro různé státy napříč světem.


Na začátku samotné cesty doporučujeme si vyhradit čas na vyhledávání základních informací o dané zemi, resp. pravidel pro drony, která jsou v zemi vyžadována. Ať již se vydáte kamkoliv, vždy lze očekávat alespoň jeden ze 3 následujících typů úprav pravidel pro drony.


 • Pravidla pro drony nejsou státy publikovány – stát nevydal pravidla přímo pro drony a létání samotné není nikterak omezeno. Zkušený cestovatel si i přes to musí dát pozor na to, co se svým dronem zamýšlí. K dronům se nepojí jen pravidla, do jaké výšky létat, ale také ta, která určují například ochranu soukromí nebo jiných předmětů či staveb. S dronem vybaveným kamerou tak sice v zemi bez konkrétních pravidel pro let samotný může být problém létání nad vojenskými objekty či létání nad policistou nebo vojákem. Pokud vezmeme v potaz celý svět, bude do této varianty spadat asi nejvíce zemí.
 • Pravidla jsou v zemi regulována anebo jsou regulována částečně – v podstatě se jedná o soubor pravidel, která je třeba dodržet, ale nejsou ustanovena v konkrétním leteckém zákoně či předpisu. V současnosti upravuje pravidly pro drony svůj letecký provoz přibližně 25 % států na naší planetě.
 • Pravidla pro drony neumožňují jejich provoz – když už nemáte v úmyslu do detailu zkoumat stanoviska konkrétních leteckých úřadů, doporučujeme držet povědomí alespoň o zemích, kde jsou lety s drony zakázány. Jejich seznam naleznete níže:

 • Alžírsko
 • Barbados
 • Brunej
 • Kuba
 • Írán
 • Kuvajt
 • Kyrgystán
 • Madagaskar
 • Maroko
 • Nikaragua
 • Pobřeží Slonoviny
 • Senegal

Současnou situaci značně ulehčila rozsáhlá globální debata a přijímání jednotných řešení na některých kontinentech nebo v některých státech. Z jejich výběru uvádíme především:

 • Evropa – společná harmonizovaná pravidla, vše o nich se prakticky dozvíte například na našem webu.
 • USA – v roce 2016 byl uveřejněn tzv. Part 107, nařízení o malých UAS, která vstoupila v platnost dne 29. srpna 2016. Kromě řady dalších úprav upravuje např.: maximální povolená výška letu nad zemí byla stanovena na 400 stop AGL (120 m jako v EU), již není minimální vzdálenost nutná k letu v blízkosti letišť a do toho je určována třídami vzdušného prostoru. Také je aplikován systém LAANC – autorizace letů pomocí aplikace, která obsahuje nahrané „gridy“ vymezující zóny pro lety UAS v rámci malých výšek.

Pro více pravidel a přehled všech zemí světa můžete brouzdat na stránkách:

V letectví vždy platí „safety first“ tedy „bezpečnost především“. Z našich zkušeností tedy na cestách doporučujeme zdržet se létání ve velkých městech, nad davy lidí obecně, ať již je to v centrech měst nebo na plážích. Zvláštní opatrnosti dbejte také u staveb, které by mohly spadat pod bezpečnostní složky daného státu a samozřejmě nelétejte v blízkosti letišť. Létejte s rozumem a Létejte zodpovědně!