UPOZORNĚNÍ:


Dle nařízení Evropské komise platí od 31. 12. 2020 ve členských zemích EU harmonizovaná pravidla pro provoz bezpilotních systémů (tedy tzv. dronů, ale i modelů letadel). V ČR jsou rovněž přejaty některé dodatečné podmínky z původního leteckého předpisu (L 2 – Doplněk X), které jsou nově uveřejněny ve formě opatření obecné povahy (OOP).

Původní L2 – Doplněk X se přechodně po 1 rok aplikuje pouze na provozovatele, kteří před 31. 12. 2020 obdrželi podle národních postupů povolení k:

  1. létání letadel bez pilota,
  2. leteckým pracím provozovaným letadlem bez pilota nebo
  3. leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota.

OOP je předmětem dalšího vývoje, rozsáhlejší změny lze očekávat po přijetí novely zákona o civilním letectví (č. 49/1997Sb.) v příštím roce. 

Informace uvedené na našem webu jsou pravidelně aktualizované a vztahují se k platným podmínkám v ČR.

Geo-zóny

Mezi stěžejní změny pravidel provozu bezpilotních systémů (dronů), které jsou platné od 31. 12. 2020, patří nový systém zveřejňování zeměpisných zón pro bezpilotní systémy – tzv. geo-zón. Ty zpřehledňují oblasti, ve kterých je možné, nemožné nebo něčím podmíněné létat s drony. Každý členský stát má povinnost geo-zóny publikovat a tím doplnit či upřesnit jednotná evropská pravidla. V první fázi budou geo-zóny zveřejňovány v textové podobě, jejich digitální verze budou publikovány nejpozději od 1. 1. 2022. Stávající prostory, ve kterých je létání dronů zakázáno nebo omezeno, zůstávají prozatím zachovány.


Proč?


V minulých letech se spousta pilotů dronů nevědomky dostala mimo mantinely pravidel, která měli dodržovat. Respektovali sice maximální výšky, nastavení letadla a nelétali nad lidmi tam, kde to nebylo povolené. Ale úprava pravidel provozu dronů vymezuje i další oblasti – části vzdušného prostoru – kterými dron bez patřičných povolení nesmí ani proletět, ale jejichž hranice nejsou vždy tak zřejmé a snadno může dojít k jejich nevědomému narušení. Jedná se např. o vzdušný prostor nad městy, dálnicemi nebo přehradami, ale také třeba kulturními památkami a národními parky. Současná digitalizace a technologický rozvoj naštěstí většině z nás ulehčují životy v domácnostech, na pracovišti i při cestování a byla by škoda takové technologie nevyužít i v rámci nových evropských pravidel pro drony. Proto budou prostory, které omezují jejich provoz, vymezeny geo-zónami. V podstatě to budou vyznačené části vzdušného prostoru nad Českou republikou.


Jak?


Podstata celého systému geo-zón spočívá v lepším přehledu prostorů, v nichž lze, případně za jakých podmínek, let provést. V první (zaváděcí) fázi sice jen textovou formou, ale od roku 2022 se již bude jednat o přehledné mapové zobrazení a datové soubory, které bude možné nahrát do navigačního systému dronu. V budoucím inovativním uspořádání provozu dronů (U-space) je digitalizace takových zón nezbytná zejména pro služby „geo-awareness“ a „geo-fencing“. Tyto služby zjišťují možné porušení omezení vzdušného prostoru a upozorňují pilota či omezují let dronu. Pokud nejsou přijata potřebná opatření, nebude dron pokračovat v trajektorii letu směřujícího do takové zóny. Rovněž bude zavedena digitální mapa. Jedná se o nástroj, který bude veřejnosti zobrazovat prostory, ve kterých je létání dronů omezeno, zakázáno či jinak podmíněno.


Geo-awareness Zjištění a notifikace o možného porušení omezení vzdušného prostoru.
Geo-fencing Funkce, která softwarově ohraničuje provoz dronu – zamezuje tedy vniknutí nebo naopak vylétnutí do/z předem vymezené oblasti.


Kdy?


Jak bylo nastíněno v úvodu, od 31. 12. 2020 musí stát zveřejnit geo-zóny pro bezpilotní letadla. Takové zveřejnění však nepřinese jejich digitální formát. Toho se dronaři dočkají nejpozději 1. 1. 2022. Dá se předpokládat, že budou vyhlášeny zejména v okolí letišť, v prostorech národních parků či dálnic a ve stručnosti budou kopírovat současná ochranná pásma, která je třeba respektovat, jak je uvedeno v Doplňku X.

Obrázek 1 Geo-zóny ve Švýcarsku, zdroj: airmap.com (klikněte pro zvětšení)
Obrázek 2 No Fly zóny od DJI, zdroj: dji.com (klikněte pro zvětšení)


Pomůže to?


Zcela nepochybně! Zavedení, správa, aktualizace a publikování geo-zón v podobě garantovaných dat zvýší přehlednost pro každého dronaře a tím i bezpečnost provozu ve vzdušném prostoru. Trendy navíc ukazují potřeby takového nástroje. V USA je podobný nástroj již ve vybraných částech vzdušného prostoru několik let zaveden. Přední výrobce techniky, společnosti DJI, rovněž několik let ve svých produktech poskytuje podobný systém zón. Tyto zóny však nejsou garantovány státem a v současném pojetí se nejedná o geo-zóny, o kterých pojednává evropská legislativa. V ČR prozatím piloti hojně využívají webovou aplikaci DronView. Aplikace je ideální pro seznámení se s uspořádáním vzdušného prostoru České republiky a pro plánování letu v části prostoru, kde je možný provoz bezpilotních letadel, návazná omezení letu plynoucí z leteckého předpisu však nezobrazuje. Z toho plyne, že se v současné době nejedná o zobrazení zamýšlených geo-zón a data také není možné nahrát přímo do dronu.