UPOZORNĚNÍ:


Dle nařízení Evropské komise platí od 31. 12. 2020 ve členských zemích EU harmonizovaná pravidla pro provoz bezpilotních systémů (tedy tzv. dronů, ale i modelů letadel). V ČR jsou rovněž přejaty některé dodatečné podmínky z původního leteckého předpisu (L 2 – Doplněk X), které jsou nově uveřejněny ve formě opatření obecné povahy (OOP).

Původní L2 – Doplněk X se přechodně po 1 rok aplikuje pouze na provozovatele, kteří před 31. 12. 2020 obdrželi podle národních postupů povolení k:

 1. létání letadel bez pilota,
 2. leteckým pracím provozovaným letadlem bez pilota nebo
 3. leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota.

OOP je předmětem dalšího vývoje, rozsáhlejší změny lze očekávat po přijetí novely zákona o civilním letectví (č. 49/1997Sb.) v příštím roce. 

Informace uvedené na našem webu jsou pravidelně aktualizované a vztahují se k platným podmínkám v ČR.

Certifikovaná kategorie


E-IDENTIFIKACE

REGISTRACE

GEO-AWARENESS

Kategorie podle druhu provozu - CERTIFIKOVANÁ KATEGORIE

Certifikovaná kategorie je považována za nejvyšší kategorii a to hned v několika směrech. Provoz v této kategorii bude z pohledu ostatních kategorií nejrizikovější. Do budoucna se předpokládá, že se nad našimi hlavami budou pohybovat drony, které, ač je to možná pro někoho nepředstavitelné, budou převážet osoby, jak známe nyní provoz dopravními letadly, nebo převážet jakýkoliv náklad (včetně nebezpečného). Abychom svěřili své životy do „rukou“ bezpilotního letadla, očekáváme nejvyšší možné zajištění bezpečnosti.

Jak už tedy název kategorie CERTIFIKOVANÁ napovídá, bude vyžadována řada osvědčení. Bezpilotní letadla, spadající do této kategorie budou muset projít procesem certifikace již během samotné výroby a náročnou certifikaci budou muset podstoupit také dálkově řídící piloti, provozní personál i samotní provozovatelé. Můžeme si to představit tak, že veškerý personál, včetně samotného stroje, projdou stejně náročným certifikačním procesem srovnatelným s certifikací dnešních letadel s posádkou.

Abychom tedy mohli hovořit o provozu v certifikované kategorii, musí být splněny následující podmínky:

 • Certifikace bezpilotního letadla
 • Certifikace provozovatele
 • Certifikace pilota bezpilotního letadla

Letecký provoz je vždy považován za provoz vztahující se k certifikované kategorii pokud:

 • je prováděn nad shromážděním lidí s bezpilotním letadlem o rozměrech ≥ 3m; nebo
 • zahrnuje přepravu osob; nebo
 • zahrnuje přepravu nebezpečného zboží, které může mít za následek vysoké riziko pro třetí stranu/osoby v případě nehody (nejedná se o kontejner chráněný proti nárazu)

Provoz bezpilotních letadel spadá do certifikované kategorie v případě, že se příslušný státní orgán (v našem případě ÚCL) na základě posouzení všech rizik (SORA) domnívá, že riziko nelze přiměřeně zmírnit bez:

 • osvědčení letové způsobilosti bezpilotního letadla
 • certifikace provozovatele
 • licence pilota bezpilotního letadla, pokud takové bezpilotní letadlo není plně autonomní

Létání nad skupinami lidí s bezpilotním letadlem o rozměrech < 3 m může být v „specifické“ kategorii, pokud příslušný státní orgán (ÚCL) na základě hodnocení rizik (např. podle SORA) nevyhodnotí, že patří do „certifikované“ kategorie.

Jak bude vypadat provoz v certifikované kategorii, se můžete podívat ve videu, které je možná prozatím vzdálené české realitě, ale věřme, že v některých státech je budoucnost tohoto provozu blíže, než si vůbec myslíme.DĚLENÍ PROVOZU


Budou zavedeny tři základní kategorie provozu dronů: „otevřená“, „specifická“ a „certifikovaná“. Ty podléhají odlišnému způsobu regulace a odlišné míře požadavků na provozovatele, piloty, techniku apod.

CERTIFIKOVANÁ KATEGORIE


Nejvyšší, certifikovaná kategorie je pak zamýšlena spíše dále do budoucna (např. pro provoz nad shromážděními osob nebo dokonce přepravu osob apod.) a bude vyžadovat získání osvědčení pro techniku a personál na úrovni srovnatelné s dnešními letadly s posádkou.

PLATNOST


Výše uvedená pravidla budou v zásadě umožňovat provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných lokálních podmínek konkrétního státu (viz zejména omezení, zákazy a požadavky plynoucí ze zón vyhlášených daným státem na svém území, respektive dodatečné požadavky pro akceptaci povolení vydaných pro provoz ve specifické kategorii apod.).

stáhnout jako pdf