UPOZORNĚNÍ:

Dle nařízení Evropské komise platí od 31. 12. 2020 ve členských zemích EU harmonizovaná pravidla pro provoz bezpilotních systémů (tedy tzv. dronů, ale i modelů letadel). V ČR jsou rovněž přejaty některé dodatečné podmínky z původního leteckého předpisu (L 2 – Doplněk X), které jsou nově uveřejněny ve formě opatření obecné povahy (OOP).

Původní L2 – Doplněk X se přechodně po 1 rok aplikuje pouze na provozovatele, kteří před 31. 12. 2020 obdrželi podle národních postupů povolení k:

 1. létání letadel bez pilota,
 2. leteckým pracím provozovaným letadlem bez pilota nebo
 3. leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota.

OOP bude předmětem dalšího vývoje – menší opravy jsou plánovány v 1. čtvrtletí, ve 3. pak rozsáhlejší změny po přijetí novely zákona o civilním letectví (č. 49/1997 Sb.).

Informace uvedené na našem webu jsou pravidelně aktualizované a vztahují se k platným podmínkám v ČR.

Otevřená kategorie


DO 120 M

REGISTRACE

PŘÍMÝ DOHLED

Kategorie podle druhu provozu - OTEVŘENÁ KATEGORIE

S registrací souvisí i rozdělení dronů do 3 nových kategorií podle druhu provozu. První z těchto kategorií je nejnižší, Otevřená kategorie (Open). Tato kategorie zajímá zejména širokou veřejnost, protože zahrnuje drony, které jsou provozovány s relativně nízkým provozním rizikem, a proto nepodléhají potřebě certifikace, ani povolení ÚCL nebo prohlášení. Tato kategorie provozovateli/pilotovi umožňuje provozovat dron pokud:

 • se provozovatel zaregistruje;
 • současně provoz nepřekročí žádné z omezení pro otevřenou kategorii (tzn. zejména provoz ve „vizuálním dohledu“, do 120 m nad terénem a v požadované vzdálenosti od nezúčastněných osob a shromáždění lidí, minimální věk pilota); a současně
 • dron nepřesahuje hmotnost 25 kg a přitom:
  • spadá do jedné ze „tříd“ dronů dle práva EU (což výrobce označí na dronu příslušným symbolem – aktuálně se jedná o kategorie „C0“ – „C4“), nebo
  • je soukromě zhotoven, nebo
  • i bez označení „třídy“ splní další podmínky pro použití ve dvouletém přechodném období; a současně
 • pilot/provozovatel zpravidla (až na výjimky) absolvuje on-line školení a složí on-line test pro příslušnou podkategorii provozu (testovací modul je navázán na elektronický registr ÚCL).

Revoluce v pravidlech se dotkla nejen provozovatelů dronů, ale také výrobců dronů. Do 31.12.2022 probíhá tzv. přechodné období, během kterého stát začne postupně uplatňovat pravidla vyplývající z evropské harmonizované legislativy.


S jakými drony je možné létat?

 • S lehčími nežli 500 g v oblastech, kde je důvodný předpoklad, že nebudou přelétávány do provozu nezapojené osoby a kde je zaručeno, že nebudou přelétává na shromáždění osob.
 • S těžšími než 500 g a lehčí než 2 kg při dodržení horizontální vzdálenosti alespoň 50 m od nezapojených osob a kdy pilot musí být držitelem osvědčení o způsobilosti (on-line kurz a zkouška, prohlášení o praktickém výcviku + další zkouška z teorie).
 • Od 2 kg do 25 kg za podmínky udržení horizontální vzdálenosti alespoň 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí a za letu v prostoru, kde pilot důvodně předpokládá, že nebudou ohroženy do provozu nezapojené osoby a kdy pilot musí absolvovat on-line kurz a zkoušku.

Otevřená kategorie se dále dělí do tří podkategorií A1 - A3 s odlišnými požadavky na maximální hmotnost dronu, minimální vzdálenost od lidí, úroveň proškolení pilota apod.

schema(klikněte pro zvětšení)(klikněte pro zvětšení)

Podmínky létání a parametry letadel v této kategorii jsou přehledně formulovány zde:

Otevřená kategorie – provozní omezení
A1
 • pro letadla třídy C0, C1 nebo pro soukromé stavby letadel s MTOM do 250 g a s maximální provozní rychlostí nižší než 19 m/s;
 • letadla třídy C1 nesmí přelétávat nad shromážděními osob a pilot musí důvodně předpokládat, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou;
 • ostatní letadla v kategorii A1 se pouze musí vyhnout přelétávání nad shromážděními osob;
 • pilot je obeznámen s uživatelskou příručkou, pro C1 navíc absolvoval on-line kurz a zkoušku.
A2
 • pro letadla třídy C2;
 • udržení bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 30 metrů od nezapojených osob (lze snížit až na 5 m při nízkorychlostním režimu letu);
 • pilot je obeznámen s uživatelskou příručkou, absolvoval on-line kurz a zkoušku, podal prohlášení o praktickém výcviku a složil další rozšířenou zkoušku z teorie.
A3
 • pro letadla třídy C2, C3, C4 nebo pro soukromé stavby letadel s MTOM do 25 kg;
 • udržení horizontální vzdálenosti alespoň 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí a za letu v prostoru, kde pilot důvodně předpokládá, že nebudou ohroženy do provozu nezapojené osoby;
 • pilot absolvoval on-line kurz a zkoušku.


parametry Třídy UAS v otevřené kategorii provozu:
C0 C1 C2 C3 C4 (modely)
maximální vzletová hmotnost < 250 g < 900 g nebo < 80 J (dopadová energie) < 4 kg < 25 kg a 3 m < 25 kg
maximální provozní rychlost < 19 m/s < 19 m/s nastavitelné < 3 m/s (kr.letounů) ne ne
maximální výška letu nad zemí < 120 m AGL < 120 m AGL < 120 m AGL < 120 m AGL ne
pohon - omezení elektro < 24 V elektro < 24 V elektro < 48 V elektro < 48 V ne
follow-me režim < 50 m < 50 m ne ne ne
failsafe systém ne ano ano (kr.upoutaných) ano (kr.upoutaných) jen přednastavená poloha, zákaz automatického letu
upoutaný provoz ne ne lanko < 50 m lanko < 50 m ne
zabezpečený řídící a kontrolní spoj ne ne ano (kr.upoutaných) ano (kr.upoutaných) ne
limitovaná hlučnost ne < 85 dB (kr.letounů) < 97 dB dle MTOM (kr.letounů) ne, jen povinný štítek (kr.letounů) ne
sériové číslo ne ano ano ano ne
identifikace za letu ne ano
(sér.č., reg.č.provozovatele, poloha, výška, traťový úhel a rychlost a poloha pilota nebo místa vzletu)
ano (kr.upoutaných)
(sér.č., reg.č.provozovatele, poloha, výška, traťový úhel a rychlost a poloha pilota nebo místa vzletu)
ne
geo-awareness ne ano (upozornění pilota na omezené prostory) ne
indikace nízkého stavu baterie ne ano ano ano ne
světla pro řiditelnost a odlišení ne ano ano ano ne
uživatelská příručka ano ano ano ano ano
informační leták EASA ano ano ano ano ano


DĚLENÍ PROVOZU


Byly zavedeny tři základní kategorie provozu dronů: „otevřená“, „specifická“ a „certifikovaná“. Ty podléhají odlišnému způsobu regulace a odlišné míře požadavků na provozovatele, piloty, techniku apod.

OTEVŘENÁ KATEGORIE


Nejnižší, otevřená kategorie provozu umožňuje provozovat dron i bez předchozího povolení Úřadu pro civilní letectví („ÚCL“), a to zjednodušeně řečeno pokud:

 • je provozovatel registrován (viz výše),
 • pilot absolvuje on-line školení a složí on-line test pro příslušnou podkategorii provozu („A1-A3“; testovací modul je navázán na elektronický registr ÚCL),
 • provoz nepřekročí žádné z omezení pro otevřenou kategorii (tzn. zejména provoz ve „vizuálním dohledu“, do 120 m nad terénem a v požadované vzdálenosti od nezúčastněných osob a shromáždění lidí, minimální věk pilota) a současně
 • dron má veškeré charakteristiky spadající do jedné ze „tříd“ dronů dle práva EU a každopádně přitom nepřesahuje hmotnost 25 kg.

PLATNOST


Výše uvedená pravidla budou v zásadě umožňovat provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných lokálních podmínek konkrétního státu (viz zejména omezení, zákazy a požadavky plynoucí ze zón vyhlášených daným státem na svém území, respektive dodatečné požadavky pro akceptaci povolení vydaných pro provoz ve specifické kategorii apod.).

stáhnout jako pdf