UPOZORNĚNÍ:


Dle nařízení Evropské komise platí od 31. 12. 2020 ve členských zemích EU harmonizovaná pravidla pro provoz bezpilotních systémů (tedy tzv. dronů, ale i modelů letadel). V ČR jsou rovněž přejaty některé dodatečné podmínky z původního leteckého předpisu (L 2 – Doplněk X), které jsou nově uveřejněny ve formě opatření obecné povahy (OOP).

Původní L2 – Doplněk X se přechodně po 1 rok aplikuje pouze na provozovatele, kteří před 31. 12. 2020 obdrželi podle národních postupů povolení k:

 1. létání letadel bez pilota,
 2. leteckým pracím provozovaným letadlem bez pilota nebo
 3. leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota.

OOP je předmětem dalšího vývoje, rozsáhlejší změny lze očekávat po přijetí novely zákona o civilním letectví (č. 49/1997Sb.) v příštím roce. 

Informace uvedené na našem webu jsou pravidelně aktualizované a vztahují se k platným podmínkám v ČR.

Otevřená kategorie


DO 120 M

REGISTRACE

PŘÍMÝ DOHLED

Kategorie podle druhu provozu - OTEVŘENÁ KATEGORIE

S registrací souvisí i rozdělení dronů do 3 nových kategorií podle druhu provozu. První z těchto kategorií je nejnižší, Otevřená kategorie (Open). Tato kategorie zajímá zejména širokou veřejnost, protože zahrnuje drony, které jsou provozovány s relativně nízkým provozním rizikem, a proto nepodléhají potřebě certifikace, ani povolení ÚCL nebo prohlášení. Tato kategorie provozovateli/pilotovi umožňuje provozovat dron pokud:

 • se provozovatel zaregistruje;
 • současně provoz nepřekročí žádné z omezení pro otevřenou kategorii (tzn. zejména provoz ve „vizuálním dohledu“, do 120 m nad terénem a v požadované vzdálenosti od nezúčastněných osob a shromáždění lidí, minimální věk pilota); a současně
 • dron nepřesahuje hmotnost 25 kg a přitom:
  • spadá do jedné ze „tříd“ dronů dle práva EU (což výrobce označí na dronu příslušným symbolem – aktuálně se jedná o kategorie „C0“ – „C4“), nebo
  • je soukromě zhotoven, nebo
  • i bez označení „třídy“ splní další podmínky pro použití ve dvouletém přechodném období; a současně
 • pilot/provozovatel zpravidla (až na výjimky) absolvuje on-line školení a složí on-line test pro příslušnou podkategorii provozu (testovací modul je navázán na elektronický registr ÚCL).

Revoluce v pravidlech se dotkla nejen provozovatelů dronů, ale také výrobců dronů. Do 31.12.2022 probíhá tzv. přechodné období, během kterého stát začne postupně uplatňovat pravidla vyplývající z evropské harmonizované legislativy.


S jakými drony je možné létat?

 • S lehčími nežli 500 g v oblastech, kde je důvodný předpoklad, že nebudou přelétávány do provozu nezapojené osoby a kde je zaručeno, že nebudou přelétává na shromáždění osob.
 • S těžšími než 500 g a lehčí než 2 kg při dodržení horizontální vzdálenosti alespoň 50 m od nezapojených osob a kdy pilot musí být držitelem osvědčení o způsobilosti (on-line kurz a zkouška, prohlášení o praktickém výcviku + další zkouška z teorie).
 • Od 2 kg do 25 kg za podmínky udržení horizontální vzdálenosti alespoň 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí a za letu v prostoru, kde pilot důvodně předpokládá, že nebudou ohroženy do provozu nezapojené osoby a kdy pilot musí absolvovat on-line kurz a zkoušku.

Otevřená kategorie se dále dělí do tří podkategorií A1 - A3 s odlišnými požadavky na maximální hmotnost dronu, minimální vzdálenost od lidí, úroveň proškolení pilota apod.

schema(klikněte pro zvětšení)(klikněte pro zvětšení)

Podmínky létání a parametry letadel v této kategorii jsou přehledně formulovány zde:

Otevřená kategorie – provozní omezení
A1
 • pro letadla třídy C0, C1 nebo pro soukromé stavby letadel s MTOM do 250 g a s maximální provozní rychlostí nižší než 19 m/s;
 • letadla třídy C1 nesmí přelétávat nad shromážděními osob a pilot musí důvodně předpokládat, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou;
 • ostatní letadla v kategorii A1 se pouze musí vyhnout přelétávání nad shromážděními osob;
 • pilot je obeznámen s uživatelskou příručkou, pro C1 navíc absolvoval on-line kurz a zkoušku.
A2
 • pro letadla třídy C2;
 • udržení bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 30 metrů od nezapojených osob (lze snížit až na 5 m při nízkorychlostním režimu letu);
 • pilot je obeznámen s uživatelskou příručkou, absolvoval on-line kurz a zkoušku, podal prohlášení o praktickém výcviku a složil další rozšířenou zkoušku z teorie.
A3
 • pro letadla třídy C2, C3, C4 nebo pro soukromé stavby letadel s MTOM do 25 kg;
 • udržení horizontální vzdálenosti alespoň 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí a za letu v prostoru, kde pilot důvodně předpokládá, že nebudou ohroženy do provozu nezapojené osoby;
 • pilot absolvoval on-line kurz a zkoušku.


parametry Třídy UAS v otevřené kategorii provozu:
C0 C1 C2 C3 C4 (modely)
maximální vzletová hmotnost < 250 g < 900 g nebo < 80 J (dopadová energie) < 4 kg < 25 kg a 3 m < 25 kg
maximální provozní rychlost < 19 m/s < 19 m/s nastavitelné < 3 m/s (kr.letounů) ne ne
maximální výška letu nad zemí < 120 m AGL < 120 m AGL < 120 m AGL < 120 m AGL ne
pohon - omezení elektro < 24 V elektro < 24 V elektro < 48 V elektro < 48 V ne
follow-me režim < 50 m < 50 m ne ne ne
failsafe systém ne ano ano (kr.upoutaných) ano (kr.upoutaných) jen přednastavená poloha, zákaz automatického letu
upoutaný provoz ne ne lanko < 50 m lanko < 50 m ne
zabezpečený řídící a kontrolní spoj ne ne ano (kr.upoutaných) ano (kr.upoutaných) ne
limitovaná hlučnost ne < 85 dB (kr.letounů) < 97 dB dle MTOM (kr.letounů) ne, jen povinný štítek (kr.letounů) ne
sériové číslo ne ano ano ano ne
identifikace za letu ne ano
(sér.č., reg.č.provozovatele, poloha, výška, traťový úhel a rychlost a poloha pilota nebo místa vzletu)
ano (kr.upoutaných)
(sér.č., reg.č.provozovatele, poloha, výška, traťový úhel a rychlost a poloha pilota nebo místa vzletu)
ne
geo-awareness ne ano (upozornění pilota na omezené prostory) ne
indikace nízkého stavu baterie ne ano ano ano ne
světla pro řiditelnost a odlišení ne ano ano ano ne
uživatelská příručka ano ano ano ano ano
informační leták EASA ano ano ano ano ano


DĚLENÍ PROVOZU


Byly zavedeny tři základní kategorie provozu dronů: „otevřená“, „specifická“ a „certifikovaná“. Ty podléhají odlišnému způsobu regulace a odlišné míře požadavků na provozovatele, piloty, techniku apod.

OTEVŘENÁ KATEGORIE


Nejnižší, otevřená kategorie provozu umožňuje provozovat dron i bez předchozího povolení Úřadu pro civilní letectví („ÚCL“), a to zjednodušeně řečeno pokud:

 • je provozovatel registrován (viz výše),
 • pilot absolvuje on-line školení a složí on-line test pro příslušnou podkategorii provozu („A1-A3“; testovací modul je navázán na elektronický registr ÚCL),
 • provoz nepřekročí žádné z omezení pro otevřenou kategorii (tzn. zejména provoz ve „vizuálním dohledu“, do 120 m nad terénem a v požadované vzdálenosti od nezúčastněných osob a shromáždění lidí, minimální věk pilota) a současně
 • dron má veškeré charakteristiky spadající do jedné ze „tříd“ dronů dle práva EU a každopádně přitom nepřesahuje hmotnost 25 kg.

PLATNOST


Výše uvedená pravidla budou v zásadě umožňovat provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných lokálních podmínek konkrétního státu (viz zejména omezení, zákazy a požadavky plynoucí ze zón vyhlášených daným státem na svém území, respektive dodatečné požadavky pro akceptaci povolení vydaných pro provoz ve specifické kategorii apod.).

stáhnout jako pdf