Evropská pravidla

 

UPOZORNĚNÍ:


Dle nařízení Evropské komise platí od 31. 12. 2020 ve členských zemích EU harmonizovaná pravidla pro provoz bezpilotních systémů (tedy tzv. dronů, ale i modelů letadel). V ČR jsou rovněž přejaty některé dodatečné podmínky z původního leteckého předpisu (L 2 – Doplněk X), které jsou nově uveřejněny ve formě opatření obecné povahy (OOP).

Původní L2 – Doplněk X se přechodně po 1 rok aplikuje pouze na provozovatele, kteří před 31. 12. 2020 obdrželi podle národních postupů povolení k:

 1. létání letadel bez pilota,
 2. leteckým pracím provozovaným letadlem bez pilota nebo
 3. leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota.

OOP je předmětem dalšího vývoje, rozsáhlejší změny lze očekávat po přijetí novely zákona o civilním letectví (č. 49/1997Sb.) v příštím roce. 

Informace uvedené na našem webu jsou pravidelně aktualizované a vztahují se k platným podmínkám v ČR.

U-space


U-space pojem

U-space je zcela nový pojem používaný v bezpilotním prostředí, který v české terminologii postrádá doslovný překlad. Tento pojem můžeme opsat definicí, která definuje U-space jako soubor nových služeb a specifických postupů určených k podpoře bezpečného a efektivního přístupu do vzdušného prostoru nejen pro drony, ale všech uživatelů společného vzdušného prostoru. V novele zákona o civilním letectví (očekávané schválení v pol. R. 2021) se pak objevuje výraz „prostor s kontrolovaným provozem bezpilotních systémů“.

U-space můžeme také chápat jako jeden společný ekosystém, který představuje rámec pro rutinní provoz dronů a definuje rozhraní mezi provozem (bezpilotním i pilotovaným), poskytovateli ATM/ANS služeb, poskytovateli aplikací pro samotné piloty dronů a jednotlivými autoritami. U-Space bychom tedy neměli chápat pouze jako definovaný objem vzdušného prostoru, který by byl oddělen a určen pro výhradní použití dronů, naopak se bude jednat o pravidla ve sdíleném prostoru pro všechny uživatele vzdušného prostoru, (včetně např. letů vrtulníků letecké záchranné služby, motorových závěsných kluzáků či jiných letadel všeobecného letectví).

U-space bude schopen zajistit plynulý provoz dronů všech typů (v dohledu i mimo dohled pilota) napříč všemi kategoriemi (dle hmotnosti a vybavení), ve všech provozních prostředích (například lety ve městě, na předměstí či mimo zástavbu, bez ohledu na hustotu obyvatelstva) a ve všech typech vzdušného prostoru (řízený i neřízený) aniž by bylo nutno uplatňovat omezení pouze na provoz ve velmi nízkých výškách (tedy lze uvažovat lety i na 120 m nad zemí).

Nové služby, které U-space nabízí, spoléhají na vysokou úroveň digitalizace a automatizace funkcí, ať už jsou na palubě samotného dronu, nebo jsou součástí pozemní infrastruktury. Zavedením U-space v ČR tak bude možné bezpečně realizovat lety, které za dnešních pravidel není možné provést. Jedná se např. o lety mimo dohled pilota, (tzv. BVLOS lety), či autonomní lety bezpilotních systémů. V tomto se bude jednat o zásadní zlom hlavně pro profesionální provozovatele dronů.

Pro tento nový druh provozu, ale i v oblastech s větším objemem běžného bezpilotního provozu nebo v místech, kde bezpilotní letadla budou provozována v blízkosti letadel s pilotem na palubě, budou vyžadována nová pravidla a postupy, zejména pak autorizační služba pro drony (elektronická on-line verze podávání letového plánu) a identifikace za letu všech uživatelů takového prostoru.

U-space služby

Implementaci U-space v České republice má na starosti ŘLP ČR, s.p. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Úřadem pro civilní letectví a dalšími subjekty. Na tvorbě funkčního systému se podílí např. i Fakulta dopravní ČVUT. Služby poskytované v U-space jsou podle SESAR U-space Blueprint z roku 2016 prozatím definovány ve čtyřech úrovních, U1 – U4, a budou zaváděny postupně v závislosti na jejich časovém nasazení do provozu:

Obrázek 1: Fáze U-space definované dokumentem SESAR U-space Blueprint (2016)


U1: Počáteční služby U-space (2019 – 2021)

E-registrace, E-identifikace, vytvoření a publikace zeměpisných zón pro UAS

U2: Základní služby U-space (2021 – 2025)

Služby podporující uspořádání bezpilotních letů, například plánování letů, schválení letů, jeho sledování, poskytnutí dynamických informací o vzdušném prostoru, nastavení rozhraní s řízením letového provozu.

U3: Pokročilé služby U-space (2025 – 2030+)

Tyto služby již podporují složitější provoz v oblastech s větším počtem letů, mohou zahrnovat funkce jako například „řízení kapacity“ a služby „detekce konfliktního provozu“. Dostupnost právě této funkce povede k významnému nárůstu provozu v celém prostředí U-space.

U4: Kompletní služby U-space/Plná integrace UAS

Nabízejí integrovaná rozhraní s pilotovaným provozem, podporují plnou kapacitu U-space služeb, spoléhají na velmi vysokou úroveň automatizace, konektivity a digitalizace jak pro bezpilotní letadlo, tak i pro celý U-space systém.

U-Space v ČR

Aktuálně se v České republice nacházíme na úrovni U1, kdy od 31. 12. 2020:

 • vstoupí v platnost povinnost registrovat provozovatele dronu, který překročí hmotnost 250g nebo i lehčího, je-li na něm umístěna kamera;
 • budou publikovány zeměpisné zóny s omezeními či specifickými podmínkami pro drony;
 • na trhu se nově mohou objevovat drony s automatickým vysíláním místní identifikace

 • Vzhledem k tomu, že tyto změny jsou hojně publikovány v médiích, věříme, že většina provozovatelů je již na novou situaci připravena. Více informací najdete v sekci Jak létáme nyní.

  Zavádění U-space služeb je v celé Evropě, potažmo po celém světě postupné a dynamicky se vyvíjející. Začátkem roku 2021 budou zveřejněna jednotná evropská pravidla stanovující požadavky na U-Space a stanou se postupně součástí platné legislativy a realitou i ve vzdušném prostoru České republiky.

  ŘLP ČR, s. p. má ambice být aktivním hráčem při budování tohoto ekosystému a zároveň usiluje o pozici významného lídra v zavádění nových technologií, čímž služby spojené s U-space bezesporu jsou.