Evropská pravidla

 

UPOZORNĚNÍ:


Dle nařízení Evropské komise platí od 31. 12. 2020 ve členských zemích EU harmonizovaná pravidla pro provoz bezpilotních systémů (tedy tzv. dronů, ale i modelů letadel). V ČR jsou rovněž přejaty některé dodatečné podmínky z původního leteckého předpisu (L 2 – Doplněk X), které jsou nově uveřejněny ve formě opatření obecné povahy (OOP).

Původní L2 – Doplněk X se přechodně po 1 rok aplikuje pouze na provozovatele, kteří před 31. 12. 2020 obdrželi podle národních postupů povolení k:

  1. létání letadel bez pilota,
  2. leteckým pracím provozovaným letadlem bez pilota nebo
  3. leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota.

OOP je předmětem dalšího vývoje, rozsáhlejší změny lze očekávat po přijetí novely zákona o civilním letectví (č. 49/1997Sb.) v příštím roce. 

Informace uvedené na našem webu jsou pravidelně aktualizované a vztahují se k platným podmínkám v ČR.

E-Identifikace


Dálková identifikace dronů


Pokud se zajímáte o dění kolem bezpilotního letectví, možná jste zaznamenali, že se v Evropské unii připravují pravidla pro dálkovou identifikaci dronů, a proto bychom vám rádi tuto novinku blíže představili.


Pro bezpečný vzdušný prostor


Dálková identifikace dronů ve zkratce znamená, že účastníci letového provozu budou moci zjistit informace o aktuálním letu dronu podobně, jako tomu je například u dopravních letadel. Základní údaje, které budou drony během letu vysílat, jsou registrační značka provozovatele, sériové číslo a aktuální poloha.


Cílem dálkové identifikace je umožnit organizované řízení provozu dronů tak, aby byl zajištěn bezpečný vzdušný prostor. Zamíří-li dnes pilot se svým dronem například do řízeného okrsku kolem letiště, není možné jej kontaktovat a upozornit na možné nebezpečí střetu s ostatními letadly – a právě toto je jeden z problémů, které dálková identifikace řeší.


Přenos dat přímo do okolí nebo centrálního systému


Rozlišujeme dva druhy dálkové identifikace. Prvním je místní identifikace, při které dron vysílá údaje přímo subjektům v okolí. Druhým typem je síťová identifikace, kdy dron přes mobilní síť odesílá data do centrálního systému, ze kterého je budou moci zobrazit ostatní účastníci letového provozu.

Ve Spojených státech, kde také připravují pravidla pro dálkovou identifikaci, popisuje její technické parametry standard ASTM F3411, přičemž podobný standard nyní připravuje i EUROCAE pro Evropskou unii. Zmíněný standard v zámoří definuje například i to, jak přenášet osobní údaje a jak zabránit jejich zneužití.


Brzy součástí běžné výbavy


Aby mohl dron dané údaje vysílat, musí být vybaven systémem dálkové identifikace. Předpokládá se, že v následujících letech budou téměř všechny nové drony vybaveny systémem dálkové identifikace, jak plyne i z požadavků na různé třídy dronů dle evropského nařízení 2019/945 . Jak tomu ale bude u dosud vyrobených dronů?


Pro identifikaci stávajících dronů by měla sloužit takzvaná doplňková zařízení pro identifikaci na dálku, která jsou také vymezena ve zmíněném nařízení. Doplňkové zařízení se umístí na libovolný dron a poslouží mu jako systém dálkové identifikace. V Evropě se začínají objevovat první výrobci takových zařízení a jedním z nich je i česká společnost Dronetag se svým produktem Dronetag Mini.Evropská pravidla v přípravě


Jak se k dálkové identifikaci staví evropská legislativa? Nařízení 2019/947 na základě novely 2020/1058 ukládá povinnost dálkové identifikace pro všechny lety ve specifické kategorii (jedná se o lety na základě úředního oprávnění k provozu nebo vlastního schválení provozu držitelem oprávnění LUC; v případě letů na základě standardních scénářů odkládá nařízení 2019/947 dálkovou identifikaci až od 2. 12. 2021). Do této kategorie však nespadá běžný provoz dronů, a tak teprve nadcházející legislativa určí, jakým směrem se vydá dálková identifikace u rekreačního létání zejména v blízkosti letišť.


Dalším krokem totiž bude návrh od Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, který nyní zpracovává Evropská komise do formy nařízení a jehož cílem bude ustanovit vzdušný prostor s kontrolovaným provozem dronů – takzvaný U-space, kde by měla platit i povinnost dálkové identifikace pro většinu rekreačních dronů. Tento návrh nyní prochází připomínkovým řízením a očekává se jeho brzké schválení s účinností od roku 2022.


Pro shrnutí: Pokud jste rekreační provozovatel dronů, tak se vás zatím dálková identifikace netýká, ale tento stav se může změnit s příchodem dalších evropských pravidel.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ


Právo EU nově obsahuje i požadavky na technické parametry a vybavení dronů prodávaných v ČR a provozovaných v rámci nové regulace (mj. i tzv. elektronická identifikace na dálku nebo geo-awareness). Přechodná období nicméně umožní, alespoň v omezeném rozsahu, i provoz stávajících, takto nevybavených, dronů.

PLATNOST


Výše uvedená pravidla budou v zásadě umožňovat provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných lokálních podmínek konkrétního státu (viz zejména omezení, zákazy a požadavky plynoucí ze zón vyhlášených daným státem na svém území, respektive dodatečné požadavky pro akceptaci povolení vydaných pro provoz ve specifické kategorii apod.).

stáhnout jako pdf