legislativa - uvodni foto

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) společně s partnerskými úřady připravila společná evropská pravidla, jejichž následnou úpravou a přijetím Evropská komise harmonizovala podmínky provozu bezpilotních letadel (zahrnujících tzv. drony, ale i modely letadel) napříč EU.

Vše uvedené na tomto webu vychází z aktuálně platného regulačního rámce EU pro bezpilotní systémy, který musí být používán od 31. 12. 2020. V detailech, které si mohou jednotlivé státy doplnit, se vychází z opatření obecné povahy, kterým ÚCL definuje oblasti a podmínky provozu, po novele zákona o civilním letectví č. 49/1997 Sb. lze očekávat jejich další upřesnění (zhruba do roka).

Nová pravidla přináší pro piloty a provozovatele bezpilotních letadel mimo jiné povinnost registrace, online výcviku a přezkoušení. Dále z provozního hlediska se sjednocuje maximální výška letu na bezpečnou hodnotu 120 m nad zemí (výjimky však jsou umožněny), oblasti, ve kterých (a za jakých podmínek) lze létat a veškerý provoz se rozděluje do 3 hlavních kategorií. Dále jsou nově definovány technologie a postupy, které zajistí vyšší bezpečnost jak ve vzduchu, tak na zemi.

Podmínky provozu bezpilotního letadla, u kterého není (s ohledem na rizika plynoucí z provozu) vyžadováno žádné předchozí povolení Úřadu pro civilní letectví před letem obsahuje sekce Kategorizace provozu - "Otevřená" kategorie . Provoz v jiných kategoriích je téměř vždy podmíněn předchozím povolením Úřadu. Jedná se o kategorie "specifickou" a "certifikovanou".

Přestože nová pravidla sjednocují postup od 31. 12. 2020, je pamatováno i na přechodná období, která zmírní rozdíly mezi dosavadními národními pravidly a novými harmonizovanými. Nejmírnější pravidla tak budou po dobu 2 let platit pro bezpilotní letadla do hmotnosti 0,5 kg, které bude možné provozovat i v obydlených oblastech, požadavky na pilota stanoví ÚCL do konce roku. Bezpilotní letadla do 2 kg v obydlených oblastech budou vyžadovat přísnější zkoušku anebo je bude možno provozovat se základní zkouškou stejně jako ostatní bezpilotní letadla do 25 kg v bezpečné, min. 150 m vzdálenosti od obytných, obchodních, rekreačních a průmyslových oblastí.

Pro bližší představení základních pravidel může sloužit také edukační video Létejte zodpovědně.