Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Pojištění provozovatele dronu

Pro provozovatele dronu v České republice, který se rozhoduje, zda se pojistí, je v prvé řadě důležité si uvědomit rozdíl mezi havarijním pojištěním a pojištěním odpovědnosti za škody.

pojisteni

Havarijní pojištění dronu je dobrovolným pojištěním, které pokrývá riziko škod na samotném dronu v případě havárie, poruchy, krádeže nebo ztráty. Vlastník dronu ho uzavírá ve svém vlastním zájmu. Uzavřením tzv. havarijka provozovatel chrání svou investici a minimalizuje riziko vysokých nákladů spojených s opravou nebo koupí nového dronu. Na druhé straně existuje pojištění odpovědnosti za škody, které může provozovatel dronu způsobit třetím osobám na zdraví nebo jejich majetku. Bez pojištění by byl provozovatel zodpovědný za veškeré náklady spojené s opravou nebo náhradou poškozeného majetku, léčebnými náklady, odškodněním za způsobené zranění nebo náhradou za škody na životním prostředí. Toto pojištění je v některých případech povinné a slouží k zajištění proplacení náhrady za případné škody způsobené provozem dronu.

Od roku 2023 se povinnost mít uzavřené tzv. pojištění odpovědnosti (lidově tzv. povinné ručení) z provozu dronu nevyvozuje ze skutečnosti, jestli provozovatel létá s dronem pro komerční účely nebo rekreačně, ale jen od kategorie provozu. Povinnost pojištění pro jednotlivé kategorie je ukotvena v §54d Zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Výše limitů pojistného plnění pak v §16n Vyhlášce č. 108/1997 Sb.

Otevřená kategorie

Provozovatel dronu do 20 kg může mít uzavřeno jedno pojištění odpovědnosti, platné pro všechny jeho drony.

  • A1 – V této podkategorii není pro provozovatele povinné mít pojištění odpovědnosti, ať létá komerčně nebo rekreačně.
  • A2 – Pojištění odpovědnosti je povinné a minimální výše limitu pojistného plnění je stanovena
    na 1 000 000 Kč na každou pojistnou událost.
  • A3 – Pojištění odpovědnosti je povinné pro provozovatele dronu o hmotnosti více než 4 kg, do této váhy povinné není. Minimální výše limitu pojistného plnění je také stanovena na 1 000 000 Kč na každou pojistnou událost.

Informace o všech podkategoriích provozu najdete v článku Otevřená kategorie.

Specifická kategorie

Provozovatel má povinnost mít uzavřeno pojištění odpovědnosti, a to pro každý svůj dron zvlášť.

Minimální výše pojistného plnění ve specifické kategorii provozu je pro:

  • drony lehčí než 0,91 kg včetně - 2 000 000 Kč na každou pojistnou událost,
  • drony o hmotnosti nad 0,91 kg až do 7 kg včetně - 5 000 000 Kč na každou pojistnou událost,
  • drony o hmotnosti nad 7 až do 20 kg včetně - 10 000 000 Kč na každou pojistnou událost.

Povinné pojištění odpovědnosti z provozu bezpilotních letadel nad 20 kg v EU jednotně vyžaduje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004, a to s minimální výší limitu pojistného plnění 750 000 SDR (přes 20 000 000 Kč).

Tabulku, do které Úřad pro civilní letectví shrnul informace o povinnosti pojištění odpovědnosti pro provozovatele dronu, je možné najít zde.