Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


E-identifikace

Povinně nepovinná dálková identifikace dronů od 1. 1. 2024

Dálková identifikace (remote identification, zkráceně RID, také identifikace na dálku nebo E-identifikace)

RID je digitálním přenosem čísla provozovatele a dronu, pozice dronu i pilota prostřednictvím bezdrátových technologií, jehož smyslem je předat informace ostatním subjektům (ostatním dálkově řídícím pilotům pro zvýšení situačního povědomí a zabránění srážkám, také však veřejnosti či policii).

Obecně technologii dálkové identifikace rozdělujeme na dva typy podle způsobu vysílání:

 1. Přímé vysílání (direct RID – DRID)
  • Všesměrové vysílání prostřednictvím technologií Bluetooth a Wifi
  • Hlavní účel je security, případně i ochrana soukromí a dalších oprávněných zájmů
  • Určeno pro lokální detekci provozu dronů prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu do vzdálenosti stovek metrů až jednotek kilometrů, případně přehledu v zájmovém území prostřednictvím sítě pozemních přijímačů.
  • Povinná výbava dronů se štítkem třídy C1-3, C5-6 (pro otevřenou kategorii) a všech dronů ve specifické kategorii (nevybavené drony musí využít dodatečné DRID vybavení)
 2. Síťové vysílání (network RID – NRID)
  • Vysílání prostřednictvím datových sítí mobilních operátorů
  • Určeno pro detekci bez sítě pozemních přijímačů či fyzické přítomnosti s mobilním telefonem v oblasti provozu, slouží ke kontinuálnímu určování polohy dronů v U-space (je zdrojem pro službu informací o provozu)
  • Využívá kontinuální připojení k mobilní datové síti
  • Je nutným předpokladem k budoucímu provozu v prostorech U-Space

Povinným obsahem vysílání dálkové identifikace jsou následující parametry:

 1. registrační číslo provozovatele dronu;
 2. jedinečné sériové číslo dronu či doplňkového zařízení;
 3. zeměpisná poloha dronu, výška nad bodem vzletu, kurz a rychlost;
 4. zeměpisná poloha dálkově řídícího pilota dronu, případně bodu vzletu;
 5. údaj o nouzovém stavu.

Povinnost vybavení dronu systémem DRID - přímé dálkové identifikace je obecně stanovena pro:

 1. Drony tříd C1-C3 provozované v otevřených kategoriích A1, A2, A3
 2. Drony provozované ve Specifické kategorii
  • drony tříd C5 a C6 provozované dle standardního scénáře STS (STS 01, STS 02)
  • drony provozované s oprávněním k provozu dle předdefinovaného posouzení rizika PDRA (G01, G02, G03, S01, S02)
  • drony provozované s oprávněním k provozu dle posouzení SORA
  • drony provozované nad rámec otevřené kategorie, s oprávněním vydaným přímo provozovatelem LUC

Povinnost vybavení dronu systémem NRID - síťové dálkové identifikace je obecně stanovena pro:

Drony provozované v prostorech U-Space (mimo hračky a drony do 250 g a mimo bezpilotní letadla do 25 kg, provozované v rámci modelářského klubu s oprávněním dle čl. 16).

Drony označené štítkem třídy C

Obecně tedy platí, že všechny drony uváděné na trh s označením štítku příslušné třídy C povinnost RID splňují a je potřeba pouze vložit odpovídající údaje (zejména registrační číslo provozovatele) prostřednictvím uživatelského rozhraní „do bezpilotního systému“ (nejčastěji přes řídící aplikaci na mobilním zařízení či integrovaném tabletu) a dálkově řídící stanici (ovladač) připojit k internetu (např. přes hot-spot).

Drony bez označení štítkem třídy C (obvykle starší drony či individuální stavby)

Schopností RID bývají vybaveny i některé starší drony bez označení třídy C (např. po aktualizaci firmware dronu) a je potřeba tuto funkci pouze aktivovat. Ovšem toto není pravidlem a je potřeba vždy ověřit parametry daného dronu v příslušné uživatelské příručce či u jeho výrobce.

Drony které nejsou technologií RID vybaveny je nezbytné předmětnou technologií dovybavit. Toto se zpravidla týká všech dronů, provozovaných ve specifické kategorii provozu.

Pro doplnění uvádíme, že povinnost na vybavení dronu systémem RID může být rovněž podmínkou k provozu v určitých geozónách, jež budou postupně publikovány. Tyto podmínky stanovuje zřizovatel předmětné zóny.

Technické řešení pro přídavný systém RID

Jako technické řešení pro naplnění požadavku RID lze doporučit některé z ověřených zařízení na trhu, přičemž seznam výrobců splňujících podmínky vyhovění evropské legislativě lze nalézt na webových stránkách EASA (Open Category - Civil Drones | EASA (europa.eu)).

V podmínkách České republiky pak lze například doporučit produkty společnosti Drontag, která je v tuto chvíli jediným zástupcem českého průmyslu v tomto směru.

Ověření funkčnosti RID

Pro ověření funkčnosti vysílání RID, což je povinný úkon dálkově řídícího pilota v předletové přípravě lze například využít některé z níže uvedených aplikací:

 1. Open Drone ID
 2. Drone Scanner ( Drone Scanner on the App Store apple.com), Drone Scanner - Apps on Google Play)
 3. Dronetag

Povinnost vybavení dronu systémem RID se obecně netýká:

 • dronů třídy C0, C4 a dronů bez označení třídy C provozovaných v otevřené kategorii provozu A3
 • upoutaných bezpilotních systémů obecně
 • provozu v geozónách, kde platí výjimky z pravidel pro otevřenou kategorii
 • provoz v rámci modelářského klubu, který je držitelem oprávnění dle čl. 16
Dron
Dron