Jak používat DronView

Úvod

(Nová verze aplikace DronView zahrnující změny legislativy platné od 31.12.2020 bude spuštěna 04. 01. 2021)

Vzdušný prostor nad Českou republikou je v celém svém uspořádání hojně využíván leteckou dopravou a podléhá striktním pravidlům řízení, ve kterých se mohou mnozí obtížně orientovat. Řízení letového provozu ČR proto připravilo velice efektivní nástroj, který díky své funkcionalitě dokáží využít nejen rekreační, ale také pokročilí piloti dronů. Široké spektrum informací, které jsou webovou aplikací DronView prezentovány, nemusí sloužit pouze v rámci osvěty a výuky, ale také předletové přípravy.

Uživatelské rozhraní

Po načtení aplikace v prohlížeči dojde k výchozímu zobrazení úvodní obrazovky. Veškeré zobrazení času v DronView je udáváno v UTC, včetně časových informací o aktivacích jednotlivých prostorů. Od místního času v ČR se liší (UTC je o 1 h méně při zimním času a o 2 h méně při letním času, než je místní čas v ČR). Uživateli je kromě ovládacích prvků prezentována mapa České republiky s grafickým znázorněním vybraných vzdušných prostorů. Zobrazení prostorů, které jsou aplikací DronView prezentovány, úmyslně není kompletní a může se měnit v závislosti na parametrech, které uživatel nastavil (maximální výška letu, hmotnost letadla). Některé prostory aplikací zobrazovány nejsou, jelikož s nimi uživatelé dronů vzhledem k letovým hladinám, ve kterých se nacházejí, prakticky nepřijdou do styku. Tímto zjednodušeným zobrazením, je pilot dronu seznámen pouze s nejdůležitějšími informacemi a prostory, ve kterých musí žádat o povolení, případně se jim musí zcela vyhnout.

Jedná se především o:
  • ATZ – letištní provozní zóny (u neřízených letišť)
  • CTR – řízené okrsky (u řízených letišť) a prostory se speciálním užíváním (P – zakázaný prostor)
  • R – omezený prostor
  • D – nebezpečný prostor
  • TSA – dočasně vyhrazený
  • TRA – dočasně rezervovaný

Pro každého pilota jsou také důležité NOTAMy, zprávy popisující aktuální změny a omezení v letecké dopravě. NOTAMy jsou zobrazeny graficky na mapě, stejně jako výše zmíněné prostory, nebo prostřednictvím červeného okénka „nepřiřazené NOTAMy“, ve kterém jsou uvedeny ty NOTAMy, které v rámci nabídek jednotlivých prostorů uváděny nejsou.

Dílčí funkce

Při výběru některého z objektů v mapě se uživateli otevře datové okno, ve kterém jsou zobrazovány informace o daném objektu. Povaha informací a jejich obsáhlost jsou závislé na typu tohoto objektu. Kromě základních informací – identifikace, výška, druh, kontakt nebo aktuální provozní informace je velkým přínosem seznam podmínek pro provoz UAS (bezpilotního systému), který se nachází v dolní části tohoto menu a může tak každému uživateli pomoci v nalezení užitečných informací vycházejících z dané lokality.

Dronview01

Objekty prostorů, které mapa vykresluje, vychází z trojrozměrného uspořádání vzdušného prostoru a tak se v určitých oblastech překrývají. Pro přehlednost ve výběru jednotlivých prostorů dochází ke změně barvy u prostoru (černá), který uživatel vybral a jehož informace jsou uživateli poskytovány.

Dronview02

Uspořádání vzdušného prostoru, které lze v DronView zobrazit, co nejvěrněji interpretuje současný stav. Je tedy dynamické a může se každý den částečně měnit. Pro správné provedení předletové přípravy je zapotřebí brát v potaz datum a čas plánovaného letu. Pro co nejkomplexnější informace o uspořádání vzdušného prostoru je vhodné plánovat let v co nejkratší dobu před letem. Toto nastavení lze měnit v levém horním rohu a jeho změny se v zobrazení promítnou okamžitě. V tomto nastavení lze také upravovat maximální vzletovou hmotnost letadla (MVH), výšku letu či zobrazení informací o počasí.

Dronview03

Pokud Úřad pro civilní letectví nepovolí jinak, lze s dronem létat pouze v rámci vzdušného prostoru třídy G, tedy do 300m nad zemí a třídy D (CTR) do 100m nad zemí, přičemž je třeba brát v potaz omezení nejen v rámci jednotlivých prostorů (např. lety v CTR, ATZ), ale také pozemních omezení (např. lety nad ochrannými pásmy).

Uživatel může prostřednictvím nabídky zvolit také zobrazení SLZ (sportovně létající zařízení) ploch. V levé části obrazovky lze rovněž nastavovat další uživatelské funkce, mezi které patří například tisk celé zobrazované mapy, zobrazení nápovědy, přepnutí do verze pro mobilní zařízení nebo verze s anglickým jazykem, zobrazení Doplňku X (stěžejního legislativního dokumentu upravujícího pravidla pro létání s drony) a přepnutí do AisView. AisView je platforma, ze které DronView vychází a je využívána zejména uživateli všeobecného letectví, právě kvůli většímu rozsahu informací, které obsahuje.

Plánování letu

V pravé části zobrazení aplikace se nachází informační panel. Tento panel poskytuje podrobnosti o aktuálním čase či přihlášení uživatele a kromě výše zmíněných NOTAMů také informace o garanci zobrazovaných dat. Z hlediska funkčního významu je v této části stěžejní vysouvací okno „data“, ve kterém lze kromě správy letadlového parku plánovat lety. Jak je v aplikaci uvedeno, plán má pouze informativní charakter. V žádném případě nenahrazuje povolení k letu vydávané Úřadem pro civilní letectví či Řízením letového provozu. Pro co nejpřesnější plánování je v aplikaci možno pracovat s několika pomocnými nástroji. Jedná se o změnu měřítka, vyhledávání místa dle zadání souřadnic, stejně tak, jako jejich přesná interpretace na základě pohybu kurzoru po mapě. Naplánované lety, které jsou uživatelem zaneseny do aplikace, označuje ikona dronu. Po rozkliknutí této ikony lze vyčíst základní informace o tomto provozu, mezi které patří například maximální výška letu, hmotnostní kategorie letadla nebo jeho základní identifikace.

Dronview04


Současná verze aplikace DronView zahrnuje veškeré změny v legislativě platné od 31.12.2020