Naše aplikace


nase aplikace - uvodni foto

Základem bezpečného létání je svědomitá příprava. S plánováním  letu Vám pomůže mobilní i webová aplikace DronView, ve které jsou obsaženy informace o bezletových zónách a chráněných územích. Nad rámec aplikace DronView je však nutné respektovat i omezení pro lety v ochranných pásmech (liniové stavby, chráněná území, vodní zdroje, historicky významná místa), pro která jsou nutná další povolení. Aplikace Dronald Vám usnadní orientaci v pravidlech, která se odvíjí od parametrů konkrétního dronu (například jeho hmotnosti) a zamýšleného letu.